ปลัดมหาดไทย เชิญชวนคนไทย แชร์ Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง”เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนคนไทย แชร์ Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (20 ก.พ.67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้มีการเสนอเรื่องที่มีบุคคลได้ขับรถยนต์บีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จผ่านทางร่วมต่างระดับมักกะสัน โดยมีพฤติการณ์ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนเสด็จซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดกั้นรถยนต์คันดังกล่าวจนได้มีการโต้เถียง ซึ่งต่อมาได้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 ศาลอาญาได้ออกหมายจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว

“กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจึงได้จัดทำ Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ถวายกำลังใจด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคำร้อง ทำนอง เรียบเรียงเสียงประสานโดย ดร.จุมพล ทองตัน หรือโกไข่ มี คุณไก่ พรรณนิภา จิระศักดิ์ เป็นผู้ขับร้อง และรับการสนับสนุนอำนวยการผลิตโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคุณคนคีตา พรหมสุวรรณ ในการช่วยร้อยเรียงตัดต่อวิดีโอ ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดูแลการผลิตทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยสามารถดูคลิปได้ที่ลิงก์

พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้คนไทยช่วยเผยแพร่เพลงผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และทุกช่องทาง และขอให้ช่วยกันสนองแนวพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชจริยาวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ คือ พระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยเท่าเทียมทุกหมู่เหล่า ไม่เลือกเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา พสกนิกรต่างยกย่อง และชื่นชมในพระบารมี พระองค์ทรงได้รับการขนานนามว่า “เจ้าฟ้านักพัฒนา” ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน ทรงเป็นทั้งทูลกระหม่อมอาจารย์ และมีโครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาหลายโครงการ ใส่ใจการศึกษาโดยการมอบทุนแก่เด็กนักเรียน โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร หน่วยแพทย์พระราชทาน ความร่วมมือกับต่างประเทศ และอีกมากมาย เพื่อการพัฒนาในทุกมิติแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เเละยารักษาโรค ด้วยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และส่งเสริมให้ทุกพื้นที่สาธารณะมีพืชผลที่สามารถรับประทานได้ ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ด้วยเหตุนี้กระทรวงมหาดไทย จึงขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์ รักษา ปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในประเทศ เเละต่างประเทศได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการเผยแพร่คลิป Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ที่กระทรวงมหาดไทยจัดทำเพื่อถวายกำลังใจด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านลิงค์ https://youtu.be/BPoLGRE0088?si=A_PZBi_OzTN9xxLj ทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้คนไทยช่วยกันสนองแนวพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และขยายผลต่อ ๆ ไปด้วยการทำผ่านมือเล็ก ๆ ทั้งสองมือของพวกเราให้เกิดพลังการเปลี่ยนเเปลงอันยิ่งใหญ่่ ร่วมกันทำความดีถวายพระพร ทำให้แนวพระราชดำริเกิดผลลัพธ์ที่ทวีความสมบูรณ์พูนสุข สร้างคุณภาพชีวิต สร้างรอยยิ้ม สร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยไปด้วยกัน
.
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood