อธิบดีกรมการปกครองเผย นายอำเภอบางใหญ่ เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนของยูทูปเบอร์ชื่อดังแล้ว ภายหลังปรากฏคลิปเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้าทาง Social Media

อธิบดีกรมการปกครองเผย นายอำเภอบางใหญ่ เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนของยูทูปเบอร์ชื่อดังแล้ว ภายหลังปรากฏคลิปเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้าทาง Social Media

วันนี้ (19 ก.พ. 67) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้า ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง Facebook และ Youtube ซึ่งเจ้าของอาวุธปืนมีผู้ติดตามทางสื่อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยกรมการปกครองได้ทำการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ปรากฏในคลิปได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ในท้องที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จึงได้มอบหมายให้นายอำเภอบางใหญ่ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครองได้รับรายงานจากนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายทะเบียนท้องที่อำเภอบางใหญ่ ในฐานะนายทะเบียนท้องที่อำเภอบางใหญ่ เกี่ยวกับการตรวจสอบภาพที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวพบว่า เกิดขึ้นจริง ซึ่งถือเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

“นายทะเบียนท้องที่อำเภอบางใหญ่ จึงได้มีคำสั่งที่ 1/2567 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของนายอนุสรณ์ ทับเทศ ตามใบอนุญาต (แบบ ป.4) เลขที่ 69/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญว่า นายทะเบียนท้องที่อำเภอบางใหญ่ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและตรวจสอบหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่นายอนุสรณ์ ทับเทศ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) โดยใบอนุญาตเลขที่ 69/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีพฤติการณ์การขับรถในทางสาธารณะและได้กระทำการยิงปืนขึ้นฟ้า เป็นเหตุให้นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ ซึ่งถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีผลเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป” นายอรรษิษฐ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย อันสอดคล้องกับแนวนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมอาวุธปืนที่ได้เดินหน้าดำเนินการกับผู้ลักลอบครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและงดการออกใบอนุญาตใหม่เพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งย้ำเตือนนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตให้กำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาผู้กระทำผิดจะเป็นผู้ที่ลักลอบครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย แต่ในกรณีนี้ เป็นการกระทำผิดกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาต นายทะเบียนท้องที่จึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิด หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood