สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ เพื่อระดมทุนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานรากอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ เพื่อระดมทุนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานรากอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม การนี้ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ เพื่อระดมทุนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานรากอาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ และพระคณาจารย์นั่งปรก ทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม พระครูธรรมธรอดิเรก อนุตฺตโร เจ้าคณะตำบลหนองราชวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดถึงศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะ ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม ถวายแผ่นทอง จากนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หย่อนแผ่นทอง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

อนึ่ง เมื่อเวลา 08.09 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง แล้วนำผู้ร่วมพิธี ปักธูปหางบูชาเครื่องบวงสรวง โหรอ่านโองการบูชาฤกษ์อัญเชิญเทวดา และในเวลา 08.39 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับ จากนั้น นายกสมาคมฯ จุดเทียนน้ำมนต์ แล้วนิมนต์พระคณาจารย์ 4 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิตประจำทั้ง 4 ทิศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “พระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่หอพระของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ปางมารวิชัย จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสิงห์ดำ”

“การจัดสร้างพระบูชาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อระดมทุนในโครงการปรับปรุงช่อมแซมฐานราก อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารสำคัญของคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม ปลอดภัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้งาน ซึ่งพระบูชาได้จำลองแบบมาจาก พระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ มาปรับรายละเอียดบริเวณฐานให้มีความสง่างามขึ้น ประกอบด้วย ผ้าทิพย์ ได้รับพระเมตตาประทานพระอนุญาตเชิญตราอักษรพระนาม “ออป.” ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่วนฐานด้านหลังประดับตราสัญลักษณ์ของสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ประกอบกับฐานบัวสองชั้นล้อมรอบด้วยพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า โดยใช้ชนวนมวลสารโลหะจากการสร้างครั้งแรกและชนวนมวลสารจากพิธีสำคัญต่าง ๆ มาเป็นส่วนผสมในเนื้อโลหะของพระพุทธรูปที่สร้างในครั้งนี้” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายการวัตถุมงคลที่เปิดให้สั่งจอง ได้แก่ 1. พระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว บูชาองค์ละ 15,000 บาท 2. เหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ เนื้อทองคำลงยาสีดำ – สีชมพู บูชาองค์ละ 99,000 บาท เนื้อทองคำ บูชาองค์ละ 95,000 บาท เนื้อเงินลงยาสีดำ – สีชมพู บูชาองค์ละ 2,500 บาท เนื้อเงิน บูชาองค์ละ 2,000 บาท เนื้อนวโลหะ บูชาองค์ละ 1,500 บาท และเนื้อทองแดง บูชาองค์ละ 300 บาท โดยวัตถุมงคลทุกรายการจัดสร้างตามยอดสั่งจอง ซึ่งจะมีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์

“พี่น้องชาวสิงห์ดำทุกรุ่น และผู้สนใจ สามารถบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2567 โดยสามารถติดต่อสั่งจองวัตถุมงคล 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 สั่งจอง Online ผ่าน QR Code ตามโบรชัวร์ ติดต่อสอบถาม นางสาวธิศวรรณ กรรณรงค์ รุ่น 67 โทร. 09-8261-6977 นายทัชมินทร์ ปากจั่น รุ่น 74 โทร. 08-0574-0008 และช่องทางที่ 2 สั่งจอง On-site ได้ที่ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถาม นายนิรันดร์ จินดาวรรณ ผู้จัดการ ส.ร.จ. รุ่น 36 โทร. 08-1344-4455 มีช่องทางการชำระเงินสั่งจองทางบัญชีเลขที่ 006-0-25454-8 ชื่อบัญชี จัดสร้างพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งเพื่อสาธารณกุศล ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย