ผู้ว่าฯ ชุมพร เผย “กวาดบ้าน ควบคู่กวาดล้าง” ตรวจปัสสาวะ รปภ. และพนักงานเปล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พบสารเสพติด 2 ราย

ผู้ว่าฯ ชุมพร เผย “กวาดบ้าน ควบคู่กวาดล้าง” ตรวจปัสสาวะ รปภ. และพนักงานเปล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พบสารเสพติด 2 ราย เน้นย้ำ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน และเฝ้าระวังปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
.
วันนี้ (16 ก.พ. 67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายยกระดับความเข้มข้นในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ผู้ลักลอบครอบครองอาวุธปืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
.
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรเดินหน้าขับเคลื่อนดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ในการยกระดับความเข้มข้นทำสงครามยาเสพติด ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และตื่นตัวเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิด “เปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดิน” และ “เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ปลุกพลังหยุดยั้งยาเสพติด” โดยจะต้องเริ่มจากปัดกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อน ตามนโยบาย “กวาดบ้าน ควบคู่กวาดล้าง” หมายความว่า ก่อนที่จะดำเนินการปราบปราบยาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ และต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณีก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ภายใต้เจตนารมณ์การประกาศสงครามกับยาเสพติดทุกรูปแบบ
.
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้การอำนวยการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศอ.ปส.จ.ชุมพร) นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร/รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.ชุมพร และปลัดจังหวัดชุมพร/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชุมพร ได้มีข้อสั่งการให้ นายสุทธิภัทร วัฒนพงศ์ไพบูลย์ ป้องกันจังหวัดชุมพร/หัวหน้าสำนักงาน ศอ.ปส.จ.ชพ. พร้อมด้วยรองหัวหน้าสำนักงาน ศอ.ปส.จ.ชพ. ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร ชป.ปส.ภ.จว.ชุมพร สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 และสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 ได้เข้าตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร โดยได้รับความร่วมมือในการตรวจสารเสพติดจากพนักงานเปล และพนักงาน รปภ. จำนวน 47 ราย พบสารเสพติด จำนวน 2 ราย และได้นัดหมายผู้ป่วยยาเสพติด ทั้ง 2 ราย เข้ารับการบำบัดรักษา และฟื้นฟู ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต่อไป

“จังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับนโยบายการทำสงครามกับยาเสพติด โดยเริ่มจากการกวาดบ้านตัวเองให้สะอาด ทำการ Re X-Ray ในพื้นที่ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดเเละผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ในส่วนของการใช้กลไกทางสังคม การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด หรือผู้ป่วยจิตเวช ยังคงต้องอาศัยการสร้างการรับรู้ให้เเก่พี่น้องประชาชนเเละคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา และการฟื้นฟู ได้มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้คนเหล่านี้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมได้อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนสำคัญของชุมชนที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เเก่เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ทั้งนี้ หากพบเบาะเเสที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือต้องการเเจ้งนำตัวผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือโทรสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood
.
กองสารนิเทศ
ครั้งที่ /2567
วันที่ 16 ก.พ. 67