อธิบดี พช. เชิญเที่ยวงาน OTOP City 2023  วันที่16 – 24 ธ.ค นี้

กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชน เที่ยวงาน OTOP City 2023 ระหว่าง 16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย สินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 2,000 ราย

 

เชิญชวนประชาชน เที่ยวงาน OTOP City 2023 ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 2,000 ราย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้อง 204 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน OTOP City 2023 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน OTOP City 2023 ภายใต้ธีม ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย ดันสินค้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็น Soft Power จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ที่มีความล้ำค่าจากฝีมือคนไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทย เพิ่มช่องทางการตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป้าหมายในการจัดงาน คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP พี่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีพ.ศ 2565 ระดับ 3-5 ดาวจาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม เข้าร่วมจำหน่ายไม่น้อยกว่า 2,000 กลุ่ม/ราย และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว OTOP ชวนชิม กิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการ กิจกรรม Highlight ได้แก่ ศิลปิน OTOP นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตลาดกลางเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี OTOP Trader และหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

 

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชม ชิม ช้อป และร่วมภาคภูมิใจไปกับสุดยอดสินค้า OTOP ทั่วไทย ที่สุดแห่งภูมิปัญญา ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”