“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทยเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับตัวแทนรัฐวิสาหกิจจากจีน จัดอบรมผู้ประกอบการไทย ให้เข้าถึงตลาดจีน

“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทยเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับตัวแทนรัฐวิสาหกิจจากจีน จัดอบรมผู้ประกอบการไทย ให้เข้าถึงตลาดจีน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย หารือกับนาย Kevin Chen ผู้จัดการภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท Shanghai East Best Foreign Trade ตัวแทนรัฐวิสาหกิจจากจีน และผู้แทนจาก WeChat pay พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการขายสินค้าของไทยไปยังจีน และการจัดทำโครงการ/หลักสูตรอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการภายใต้หัวข้อ Zero to Hero

ผู้แทนการค้าไทย ย้ำเจตจำนงในการจัดทำโครงการ/หลักสูตรเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าถึงตลาดจีน เพื่อทราบถึงแนวโน้มตลาด การออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับตลาดจีน รวมถึงข้อกฎหมายเพื่อให้การส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีน อาทิ WeChat ช่องทาง mini-program โดยฝ่ายจีนจะหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ด้านการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง พัฒนาการใช้แฟลตฟอร์มร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ Thaitrade ในการพัฒนาตลาดออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น

“ หวังว่าการจับมือร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ของจีนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการของไทย และจะช่วยเพิ่มจำนวนการส่งออกสินค้าไทย และเศรษฐกิจไทยให้ดียิ่งขึ้น” ผู้แทนการค้า กล่าว