นายกสภาทนายความ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 44
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
และนางชุติกาญจน์ ชุบไธสง ภริยา ดร.วิเชียร ชุบไธสง
เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ด้วย