กรมการปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กรมการปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “5 ธันวาคม” วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.20 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

เวลา 08.00 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เวลา 09:00 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง นำโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ภายในวัดโสมนัสราชวรวิหาร บริเวณลานรอบพระวิหาร และบริเวณภายในพระวิหารคด

#5ธันวาคม
#จิตอาสาพระราชทาน
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#Soil_Day
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#ทันโลก_ทันสมัย_ทันท่วงที