ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง โชว์ผลงานจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล Kick off เดือนเดียว จับกุมผู้กระทำความผิด ไปแล้ว 2,409 ราย

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง โชว์ผลงานจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล Kick off เดือนเดียว จับกุมผู้กระทำความผิด ไปแล้ว 2,409 ราย เป็นความผิดประเภทยาเสพติด สูงสุด 966 คดี 

วันนี้ (2 ธ.ค. 66) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า จากการจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับพื้นที่จังหวัด/อำเภอ” เพื่อตอบสนองนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ซึ่งได้มีการเริ่มปฏิบัติการ (Kick off) ไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 เดือน พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 17,425 ครั้ง เข้าตรวจสถานที่ 19,675 ครั้ง และหาข่าว 31,965 ครั้ง สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดไปแล้ว 2,409 ราย แบ่งเป็นประเภทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 966 คดี การค้ามนุษย์ 3 คดี อาวุธปืน 115 คดี การพนัน 33 คดี ผู้มีอิทธิพล 1 คดี สถานบริการ 120 คดี และการกระทำความผิดอื่นที่เข้าข่ายเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 130 คดี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครองมีความมุ่งมั่นในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข มีสวัสดิภาพ ไม่ต้องหวาดระแวงหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

“ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับทางกรมการปกครองด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ทั้งผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล หรือผู้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายต่อประชาชนและสังคมโดยรวม โดยแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดทุกแห่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน” นายอรรษิษฐ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย