ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)ครั้งที่1

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน ผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ 1 โดยมี คุณบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, คุณปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, คุณไผ่ ลิกค์ ( ส.ส.ไผ่ ลิกค์ ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1, คุณปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร, คุณสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร, คุณวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง , พ.ท.สมจิตร จงจอหอ, พ.ต.แก้ว พงษ์ประยูร แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบล วังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆเลย คือเพื่อส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและขาดโอกาสเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา ส่งเสริมและสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามความถนัดและสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองด้านกีฬาที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตครับ โดย ดร.สุปราณี คุปตาสา ตั้งใจจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ให้แก่ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชนไทย ซึ่งจะทำให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬากันมาขึ้น และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและการกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. ผมได้เป็นประธานการประชุมติดตามกิจกรรมกีฬา และการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี คุณชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, คุณไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1, คุณปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร, คุณสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร, ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นการร่วมกันพิจารณาประเภทกีฬากว่าสิบรายการ เพื่อนำไปจัดเตรียมทำการแข่งขันในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแนว Sport Tourism ที่เป็นทั้งการท่องเที่ยวและได้ออกกำลังกาย ในจังหวัดกำแพงเพชร และยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยครับ

ผมต้องขอขอบคุณบุคคลสำคัญของกิจกรรมนี้ ส.ส.ไผ่ ลิกค์ ที่ทุ่มเททำให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ ผมหวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนให้หันมาสนใจออกกำลังกายและดึงเม็ดเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ วันนี้จะเป็นก้าวแรกที่พวกเรา “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” และ “จังหวัดกำแพงเพชร” จะจับมือร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนากำแพงเพชร ให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวใจสำคัญครับ🙏