โซล่าเซลล์ คืออะไร มีกี่แบบ เลือกแบบไหนถึงจะดีที่สุด?

ค่าไฟที่สูงริบ เป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกที่หลาย ๆ คนนั้น ต่างวิตกกังวลเป็นอยู่เป็นประจำ เนื่องจากการใช้ชีวิตของคนเรานั้นต่างต้องใช้ไฟฟ้าในการดำเนินชีวิตต่อไป จึงทำให้ค่าไฟนั้นสูงขึ้นไปเท่าตัว ด้วยเหตุนี้ การเลือกติดตั้ง โซล่าเซลล์ อาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับใครหลาย ๆ คนที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในจำนวนสูง ๆ

หากใครที่กำลังมองหาบริษัทรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีที่ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาง Personet พร้อมให้บริการออกแบบระบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรมการติดตั้งโซล่าเซลล์ จาก กฟภ. ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่พร้อมให้คำแนะนำตลอดการซื้อ

โซล่าเซลล์ คืออะไร 

พลังงานโซลาร์เซลล์ (Solar Energy) คือพลังงานที่สร้างขึ้นจากแสงอาทิตย์ โดยแผงโซล่าเซลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ซึ่งมีความยั่งยืนและเป็นที่นิยมในการผลิตไฟฟ้าในบ้าน อาคาร โรงงาน และโครงการพลังงานในที่ต่างๆ เนื่องจากมีประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในพลังงาน ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อย

 

นอกจากนี้ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงโซล่าเซลล์ทำให้ต้นทุนในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้โซล่าเซลล์มีราคาที่ย่อมเยากว่าในอดีต ส่งผลให้การติดตั้งชนิดแผงโซล่าเซลล์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ติดโซลล่าเซลล์อย่างไรให้คุ้มค่า ไม่มีปัญหาตามมาให้ปวดหัว 

 1. การวางแผนและการเลือกที่ตั้ง ก่อนตัดสินใจติดตั้งแผงโซล่าเซล ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแผงโซลล่าเซลล์ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟ และการติดตั้ง เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของโซลล่าเซลล์อย่างถ่องแท้ และสามารถเลือกระบบที่เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
 2. ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้า ควรประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าของบ้านหรืออาคารที่ต้องการติดตั้งโซลล่าเซลล์ เพื่อให้สามารถคำนวณขนาดระบบโซลล่าเซลล์ได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว บ้านที่ใช้ไฟกลางวันเป็นหลักจะเหมาะกับการติดตั้งโซลล่าเซลล์แบบ On-grid ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 3. ขออนุญาตติดตั้ง หากบ้านหรืออาคารที่ต้องการติดตั้งโซลล่าเซลล์อยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง อาจต้องขออนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลหรือสำนักงานเขต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เอกสารที่ต้องเตรียมในการขออนุญาตติดตั้งโซลล่าเซลล์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครอง, แบบแปลนการติดตั้งโซลล่าเซลล์ และ หนังสือรับรองการติดตั้งจากวิศวกร
 4. การเลือกอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ควรใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานรับรอง และบริษัทติดตั้งโซลล่าเซลล์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบชนิดแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งจะมีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 5. มั่นตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบโซลล่าเซลล์จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน โดยทั่วไปแล้ว ควรทำความสะอาดแผงโซลล่าเซลล์อย่างน้อยเดือนละครั้ง และควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบอย่างสม่ำเสมอ

 

โดยการติดตั้งโซลล่าเซลล์ให้คุ้มค่าและไม่มีปัญหาตามมานั้น สามารถทำได้โดยศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เลือกบริษัทติดตั้งที่มีคุณภาพ และบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่จะส่งผลดีต่ออนาคต

ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ดียังไง? และระบบโซล่าเซลล์มีกี่แบบ? เป็นคำถามของหลาย ๆ คนที่อยากทราบ ซึ่งแน่นอนการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้น ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยมีดังนี้

 1. ประหยัดค่าไฟฟ้า

โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานจากภายนอก จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากบ้านหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้ากลางวันเป็นหลัก การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบ On-grid ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน และยังสามารถส่งไฟฟ้าส่วนที่เหลือกลับไปจ่ายให้กับระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย ส่งผลให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าได้

 1. เป็นพลังงานสะอาด

โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการผลิตไฟฟ้า แตกต่างจากพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อนยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

 1. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

การติดตั้งทุกชนิดแผงโซล่าเซลล์ สามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับบ้านหรืออาคารได้ เนื่องจากโซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้ จึงมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าบ้านหรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์

 1. ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับ

โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ไฟฟ้าดับ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับ ตัวอย่างเช่น หากเกิดไฟฟ้าดับกะทันหัน โซล่าเซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทันที ทำให้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้

 1. เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ระยะเวลาคืนทุนของการติดตั้งรูปแผงโซล่าเซลล์นั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดระบบ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าในพื้นที่ แต่โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ในช่วง 5-10 ปี หมายความว่า หากติดตั้งโซล่าเซลล์แล้ว จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งภายในระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ดีกว่าที่คิด! 

พลังงานโซลาร์เซลล์ ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยมีประโยชน์ดังนี้

 1. เป็นพลังงานยั่งยืน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่มีปริมาณมหาศาลและมีอยู่อย่างยั่งยืน ชนิดแผงโซล่าเซลล์ทุกประเภทจึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานจากภายนอก

 1. เป็นพลังงานหมุนเวียน

แผง Solar Cell จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างพลังงานสะอาดให้กับโลก

 1. ทุกคนสามารถเข้าถึง

โซล่าเซลล์สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดระบบ ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ และปัจจัยอื่น ๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์จะอยู่ที่ประมาณ 100,000-500,000 บาท

 1. เป็นมิตรต่อสุขภาพ

พลังงานโซล่าเซลล์เป็นมิตรต่อสุขภาพ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

 1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดภาพ

โซล่าเซลล์เป็นพลังงานยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างพลังงานสะอาดให้กับโลก

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ มี่กี่แบบ แตกต่างอย่างไร? 

ถึงแม้รูปแผงโซล่าเซลล์จะมีลักษณะที่คล้าย ๆ กัน แต่กับมีคุณสมบัติข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกัน โดยชนิดแผง Solar Cell นั้น มีด้วยกันหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภทดังนี้

 1. โซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์

ซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Solar Cell) คือ โซล่าเซลล์ที่ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ 100% โดยการนำซิลิคอนบริสุทธิ์มาหลอมเหลวแล้วหล่อให้เป็นแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงตัดให้เป็นแผ่นบางๆ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์มีสีดำเข้ม เนื่องจากผลึกซิลิคอนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ

โซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุดเมื่อเทียบกับโซล่าเซลล์ชนิดอื่นๆ โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 16-21% ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าโซล่าเซลล์ชนิดอื่นๆ ในขนาดพื้นที่เท่ากัน โซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์จึงนิยมใช้สำหรับการติดตั้งบนหลังคาบ้านหรืออาคารที่ต้องการผลิตไฟฟ้าปริมาณมา

 1. โซล่าเซลล์แบบโพลิคริสตัลไลน์

โซล่าเซลล์แบบโพลิคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Solar Cell) คือ โซล่าเซลล์ที่ผลิตจากซิลิคอนผสม โดยการนำซิลิคอนผสมมาหลอมเหลวแล้วหล่อให้เป็นแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงตัดให้เป็นแผ่นบางๆ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โซล่าเซลล์แบบโพลิคริสตัลไลน์มีสีฟ้าอมเขียว เนื่องจากผลึกซิลิคอนผสมมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ

โซล่าเซลล์แบบโพลิคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 12-16% ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ในขนาดพื้นที่เท่ากัน โซล่าเซลล์แบบโพลิคริสตัลไลน์จึงนิยมใช้สำหรับการติดตั้งบนหลังคาบ้านหรืออาคารที่ต้องการผลิตไฟฟ้าปริมาณปานกลาง

 1. โซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง

โซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง (Thin-film solar cell) คือ รูปแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากวัสดุชนิดบางๆ ที่มีความหนาเพียงไม่กี่ไมครอน โดยวัสดุที่ใช้ผลิตโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น ซิลิคอนอะมอร์ฟัส (a-Si), แคดเมียมเทลเลอไรด์ (CdTe), และคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมซีลีไนด์ (CIGS)

โซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าโซลาร์เซลล์แบบคริสตัลไลน์ โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าโซลาร์เซลล์แบบคริสตัลไลน์ในขนาดพื้นที่เท่ากัน แต่โซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางมีราคาถูกกว่าโซลาร์เซลล์แบบคริสตัลไลน์มาก จึงนิยมใช้สำหรับการติดตั้งบนหลังคาบ้านหรืออาคารที่ต้องการผลิตไฟฟ้าปริมาณน้อย

สรุป

โซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการของโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic) อาศัยความสามารถของสารกึ่งตัวนำในการดูดซับโฟตอนจากแสงอาทิตย์ และปล่อยอิเล็กตรอนออกมา

ซึ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้จะเคลื่อนที่ผ่านแผง Solar Cell ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมา โดยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า ลดมลพิษ และสร้างพลังงานสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อม