สถ. ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่ง