ปมท.เยี่ยมชม”หอศิลป์คลังจัตุรัส” ศูนย์รวมศิลปะอันงดงามทั้งผลงานและจิตใจ สถานที่แห่งความรักบ้านเกิดของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินผู้เป็นเลิศ ผู้เป็นปราชญ์งานศิลป์ของแผ่นดิน

“หอศิลป์คลังจัตุรัส” ศูนย์รวมศิลปะอันงดงามทั้งผลงานและจิตใจ สถานที่แห่งความรักบ้านเกิดของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินผู้เป็นเลิศ ผู้เป็นปราชญ์งานศิลป์ของแผ่นดิน เน้นย้ำ ส่งเสริมการสืบสาน ต่อยอด ถ่ายทอดงานศิลป์สู่เด็ก เยาวชน คนรุ่นต่อไป ทำให้เกิดศิลปินเพื่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อจังหวัดชัยภูมิและประเทศไทยตราบนานเท่านาน

วันนี้ (22 ก.ย. 66) เวลา 12.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชม “หอศิลป์คลังจัตุรัส” ของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนและชาวมหาดไทยมีวาสนาดีของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมคารวะท่านอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินผู้มีความดีเด่นทั้งผลงานและจิตใจ เป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาศิลปินและประชาชนมาอย่างยาวนานในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะอย่างเป็นเลิศหาผู้เปรียบยาก โดยเฉพาะในเรื่องภาพเหมือนที่มีจิตใจดีงาม และท่านยังเป็นต้นแบบของศิลปินผู้สำนึกรักบ้านเกิด รำลึกนึกถึงและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของจังหวัดชัยภูมิและส่วนรวมมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่า ท่านเป็นศิลปินจิตอาสาผู้เสียสละ

“อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ได้สร้างหอศิลป์คลังจัตุรัสขึ้น จากความสำนึกรักบ้านเกิด จากผืนดินถิ่นกำเนิด มุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานศิลป์ให้คงอยู่คู่ประเทศชาติ หวังให้เป็นสถานที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากที่สุด โดยใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงที่ได้จากการวาดภาพ ค่อย ๆ เก็บเล็กผสมน้อย เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนให้คนในชุมชนและจังหวัดชัยภูมิได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยผู้นี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการถ่ายทอดงานศิลป์ และน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งภายในบริเวณได้มีการออกแบบสถานที่ให้มีความร่มรื่น และออกแบบอาคารด้วยลวดลายศิลปะ อนุรักษ์ความเป็นไทย เน้นการใช้วัสดุจากไม้ มีการแบ่งพื้นที่ อาทิ ห้องสมุดศิลปะ ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลงานศิลปะที่หลากหลายแขนงสาขา ห้องจัดแสดงผลงานเป็นที่แสดงภาพวาดของศิลปิน หลากหลายเทคนิค เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และยังมีลานสวนสร้างงานศิลป์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาแวะเวียนชื่นชมผลงาน เรียนรู้หรือฝึกฝนฝีมือกับอาจารย์ศิลปะที่แวะเวียนมาจัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนอีกด้วย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินชาวจังหวัดชัยภูมิ ผู้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนธนบัตรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมนี และในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังคงเป็นอาจารย์ศิลปะ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นศิลปินและจิตอาสาของแผ่นดิน จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่ล้ำค่าผ่านงานศิลปะของท่านอาจารย์สมาน ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดประขัน โดยเชื้อเชิญท่านอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และอาจารย์กุสุมา คลังจัตุรัส ผู้เป็นบุตรี ได้มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดงานศิลป์ของแผ่นดินให้กับคนรุ่นต่อไป

“หอศิลป์คลังจัตุรัสของท่านอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ที่เป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของจิตใจและการทำสิ่งที่ดีงามของท่านอาจารย์สมาน ที่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งต่อเด็กชัยภูมิรวมทั้งคนในชาติและคนทั่วโลกให้ได้ทราบถึงความงามที่รังสรรค์จิตใจให้อ่อนโยน รักมวลมนุษยชาติและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักในงานศิลปะ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นแสงสว่างที่นำทางทำให้เกิดศิลปินที่มีผลงานเป็นเลิศให้เกิดขึ้นอีกมากมาย อันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่อาศัย เพราะ “โลกนี้ไม่สิ้นคนดีงาม” โลกนี้จะมีศิลปินรับใช้สังคมด้วยงานศิลปะเกิดขึ้น เหมือนที่มีท่านอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส เป็นต้นแบบของศิลปินผู้เป็นคนดีศรีแผ่นดินตราบนานเท่านาน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย