พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” มุ่งเน้นให้เกิดการ Change for Good เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” มุ่งเน้นให้เกิดการ Change for Good เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อสร้างความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการบริการพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (21 ก.ย. 66) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมได้ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเรือน ชุมชน สถานที่ราชการและสังคม โดยได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีนายอุทัย โคตสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า พันธกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยคือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความสุขในทุกมิติ ดังที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำกับเหล่าราชสีห์อยู่เสมอว่า “ข้าราชการจะต้องทำงานให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด ด้วยการหมั่นลงพื้นที่เข้าไปหาพี่น้องประชาชน เข้าไปอยู่ในหัวใจของประชาชน ต้องมี Passion ปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับราชการและประชาชนทุกคน และมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะ Change for Good ทำในสิ่งที่ดีให้สำเร็จให้จงได้” ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของจังหวัดที่จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำสูงสุดในพื้นที่จังหวัด จึงต้องเป็น “คนนำทาง” เพื่อเดินไปด้วยกันกับภาคีเครือข่าย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดการ Change for Good ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และต้องทำให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมในทุกด้าน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายฯ ในครั้งนี้ ได้มีการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองญาติ โดยได้มีการเริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน มีการทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงาน การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อความสบายตาสบายใจ รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ มีการจัดระเบียบงานธุรการ งานเอกสาร การจัดทำสันแฟ้ม และจัดเก็บอุปกรณ์ภายในสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาได้ง่าย หยิบใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันท่วงที และพร้อมสำหรับงานธุรการและการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชกา

“สิ่งสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ คือ ผู้นำต้องทำก่อน หากข้าราชการไม่ลุกขึ้นมาทำให้เป็นแบบอย่าง พี่น้องประชาชนจะทำตามได้อย่างไร ดังนั้น เราต้องทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปสู่ผู้คนในพื้นที่ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนทำให้หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ราชการ เกิดการ Change for Good สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเริ่มต้นทำ 5 ส. ในพื้นที่บ้านของตัวเอง ขยายต่อไปสู่การทำให้ชุมชน สังคม และจังหวัดนครพนม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขับเคลื่อนนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในไม่ช้า” ผู้ว่านครพนม กล่าว

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องข้าราชการทุกคนในจังหวัดนครพนม มาร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสำนักงาน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ และสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนผู้มารับบริการ รวมทั้งการขยายผลการทำกิจกรรม 5 ส. ไปยังครอบครัว พื้นที่ชุมชนรอบตัว สร้างแบบอย่างการปฏิบัติดีให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการตาม เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกัน Change For Good ทำให้จังหวัดนครพนมเป็นไปตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI #ChangeforGood