ไอคอนสยาม จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก”

 

ไอคอนสยามพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงไอคอนสยามกว่า 50 แห่ง จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก” วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566  เวลา 9.00 น.  ร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันแม่น้ำโลก หรือ World Rivers Day เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์ริมน้ำเจ้าพระยาได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้คนรักและใส่ใจในปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อดูแลรักษาให้แม่น้ำสายหลักของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน