เสวนา “Zootopia : ปรัชญา อำนาจ และความเป็นยุติธรรม” 13 กันยายนนี้

กลุ่มกิจกรรม สภาหน้าโดม มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ขอเชิญ ชมภาพยนตร์ และเสวนา “Zootopia : ปรัชญา อำนาจ และความเป็นยุติธรรม”

ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 17.30-20.30 น.

ณ ห้อง Theatre Room หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

(มีป้ายบอกทางสำหรับผู้ไม่เคยมา-ทางขึ้นห้องอยู่ข้างStar bucks)

วิทยากร
1.ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ – คณบดีคณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.รศ.ดร.เจษฎา เด่นวงบริพันธ์ – คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
3.ณัฐกร เวียงอินทร์ – นักวิจารณ์ภาพยนตร์แห่ง GQ Thailand และกรุงเทพธุรกิจ

ลงทะเบียน 16.30 น. รับหนังสือ และอาหารว่างฟรี

และ มีปาฐกถา ในเวลา 15.00 น.  โปรดติดตามรายละเอียด

ลงทะเบียน 14.30 คูปองอาหารเย็น หนังสือ และอาหารว่าง

ติดตามรายละเอียดได้ที่
https://www.facebook.com/events/642441695913382/