วัดระฆังโฆสิตาราม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสั่งจองวัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

วัดระฆังโฆสิตาราม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสั่งจองวัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วันนี้ (4 มิ.ย. 66) ที่วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ในฐานะประธานฝ่ายอำนวยการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 วัดระฆังโฆสิตาราม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ลำดับที่ 6 โดยพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พร้อมคณะสงฆ์ ได้มีมติให้จัดสร้างวัตถุมงคล อนุสรณ์ 151 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม 2. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 3. สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรอาพาธ และเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพรสืบต่อไป

“การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) มีรายการจัดสร้าง ได้แก่ 1) พระประธานยิ้มรับฟ้าองค์จำลอง 2) รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 3) พระสมเด็จหล่อโบราณ และ 4) พระสมเด็จเนื้อผง โดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 และมีพระมหาเถระ พระเถระ ได้แก่ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี วัดเครือวัลย์ วรวิหาร อธิษฐานจิต พระราชพัฒนากร วัดปริวาสราชสงคราม พระราชพัฒนสุนทร วัดทรงธรรม วรวิหาร พระมงคลวโรปการ วัดชินวราราม วรวิหาร พระครูธรรมธรดิเรก อนุตฺตโร วัดหนองทราย นั่งปรกประจำทิศ” พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต กล่าว

พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต กล่าวต่ออีกว่า วัดระฆังโฆสิตาราม ได้มีหนังสือเจริญพรถึง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นอนุสรณ์ 151 ปี โดยทางวัดระฆังโฆสิตาราม ได้รับหนังสือจากปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ราชเลขานุการในพระองค์ ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการดังกล่าวในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของวัดระฆังโฆสิตาราม ตลอดจนพุทธบริษัท ญาติโยม พุทธศาสนิกชนทุกคน นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว จะมีพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ นั่งปรก จำนวน 151 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้าง ฯ จึงได้ประชุมหารือและมีมติในการประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 “ให้เลื่อนการเปิดจองวัตถุมงคลจากเดิมวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และเลื่อนการรับวัตถุมงคล เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รวม 3 เดือน” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสในการร่วมมหากุศลครั้งใหญ่ของวัดระฆังโฆสิตารามในโอกาสนี้

“สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) สามารถสั่งจองด้วยตนเองได้ที่วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการจัดสร้างฯ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5907-9948 LINE ID. rakang151 ตั้งแต่เวลา 09.30 -17.00 น. ของทุกวัน” พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต กล่าวในช่วงท้าย