เมดโทเปีย ศูนย์การแพทย์และบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการประกวดนางงาม Miss Wellness World Thailand 2024

การประกวดนางงาม Miss Wellness World Thailand 2024 จัดโดย สถาบันการสร้างชาติ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ที่ผ่านมา โดยในการประกวดนี้ เน้นการบริโภคที่ดี และการดูแลสุขภาพอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง การประกวดนางงามนี้เน้นการพัฒนา และยกระดับการประกวดนางงามใน สาขา Wellness ซึ่งการประกวดนางงามนี้ ไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้น การประกวดนางงาม Miss Wellness World Thailand เป็นการยกระดับการประกวดนางงามสู่ระดับโลก และเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมที่มุ่งเน้นสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริง การประกวดนี้เป็นโอกาสที่ทุกคนได้รับรู้ถึงความสำคัญของ Wellness ที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แม้ในภาคการเมืองทั่วโลก การประกวด Miss Wellness World Thailand จึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ความเอกลักษณ์ด้าน Wellness ของประเทศไทยให้รับรู้ในระดับสากล ในการประกวดนางงาม Miss Wellness World Thailand เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงความสวยงามและสุขภาพที่ดีที่สุด

นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการบริษัท เมดโทเปีย อินทิเกรทีฟ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ ( Medtopia Integrative Medical Center) ร่วมด้วย ทีมแพทย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมดโทเปีย ได้แก่ พญ.ธนพร ศรีศุภชัยยา และ ทพ.กานติ์จิรัฐ เหลืองอร่าม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสปอนเซอร์ในการประกวดนี้ นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ หรือ หมอโก้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน “เวชศาสตร์ชะลอวัย” มีความสนใจในด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการประกวด Miss Wellness World Thailand ที่เน้นการผสมผสานความงามกับสุขภาพที่ดี

Medtopia มีการให้บริการดูแลรักษาด้านสุขภาพแบบองค์รวมเน้นศาสตร์แห่งการชะลอวัย โดยศาสตร์ของ Anti-Aging เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ( Holistic Medicine ) เน้นการป้องกันก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย วิเคราะห์ ดูแล ลงลึกในรายละเอียดของร่างกาย ฟื้นฟูความเสื่อมของสุขภาพ และปรับสมดุลให้กับร่างกายของมนุษย์แบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้กลไกต่างๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Medtopia มีความชำนาญหลากหลายสาขา เพื่อรองรับความต้องการและปัญหาทางสุขภาพของผู้รับบริการ สาขาที่สำคัญประกอบด้วย ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ความงาม ทันตกรรมองค์รวม และศูนย์แลปมาตรฐาน

ดังนั้น การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการประกวดนางงาม Miss Wellness World Thailand 2024 เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ Medtopia ในการส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเน้นการผสมผสานความสวยงาม และสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ใน ฐานะตัวแทนจาก Medtopia ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวด Miss Wellness World Thailand 2024 และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวด รางวัลจะมอบให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ซึ่งเกิดจากการประเมินคุณสมบัติทั้งด้านความสวยงาม สุขภาพที่ดี ความรู้และทักษะด้านสุขภาพ

Medtopia ยังเชื่อว่าการเป็นผู้สนับสนุน หรือสปอนเซอร์ในการประกวดนางงาม Miss Wellness World Thailand 2024 นี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมและเผยแพร่ความเอกลักษณ์ของ Medtopia ในด้านสุขภาพและความงาม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าประกวดในการพัฒนาและเติบโตเพื่อความสำเร็จในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ เมดโทเปีย อินทิเกรทีฟ เมดดิคอล เซ็นเตอร์ ( Medtopia Integrative Medical Center) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.medtopiaclinic.com