ปลัด มท.ชื่นชมการทำงานเชิงรุกของฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพงในการโน้มตัวเข้าหาประชาชน พุ่งเป้าเข้าถึงพื้นที่สร้างการรับรู้แอปพลิเคชัน “ThaiD”

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชื่นชมการทำงานเชิงรุกของฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพงในการโน้มตัวเข้าหาประชาชน พุ่งเป้าเข้าถึงพื้นที่สร้างการรับรู้แอปพลิเคชัน “ThaiD” ให้คนรุ่นใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น

วันนี้ (3 มิ.ย. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่า ข้าราชการต้องทำงาน “ให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด” ด้วยการหมั่นลงพื้นที่เข้าไปหาพี่น้องประชาชน เข้าไปอยู่ในหัวใจของประชาชน ด้วย “Passion” ที่ปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับราชการและประชาชนทุกคน และมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะ Change for Good ทำในสิ่งที่ดีให้สำเร็จให้จงได้

“ตนได้รับรายงานจากนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เกี่ยวกับการทำงานเชิงรุกของนายอำเภอบ้านแพง ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอบ้านแพง ที่ได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งแนะนำการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม และวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน รวมทั้งเชิญชวนแนะนำให้โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThaiD บนโทรศัพท์มือถือเพื่อจะได้เข้าถึงบริการที่ดีของราชการ ซึ่งนับว่า เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี ที่บุคลากรของกรมการปกครอง ผู้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้โน้มตัวลงไปหาประชาชน เดินเข้าไปถึงชุมชน เข้าไปถึงโรงเรียน อันเป็นการทำงานแบบพุ่งเป้า เพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน เพราะเมื่อพี่น้องประชาชนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะทำให้การยืนยันตัวตนด้วยเอกสารของทางราชการเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องพกเอกสาร ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า แอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaiD) หรือ ไทยดี เป็นแอปพลิเคชันที่ดำเนินการจัดทำและพัฒนาโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชาชนทั้งประเทศ ติดต่อกับราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐผ่านการให้บริการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวแทนการใช้สำเนาเอกสารในหลายบริการของรัฐที่แต่เดิมต้องมีค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิมและเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล และ Thailand 4.0 ให้มีความรวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการทำงานของแอปพลิเคชัน ThaiD คือ การแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป และยังใช้สำหรับการยืนยันตัวตนกับหน่วยงานต่างๆ ได้แล้ว เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) นอกจากนี้ยังเป็นแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนของประชาชนเพื่อเข้ารับบริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐในอนาคตอีกด้วย

“การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเข้าถึงไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ได้รับรู้ถึงการพัฒนาคิดค้นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยต่อยอดประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่เผยแพร่ข้อมูล แนะนำ ให้คนใกล้ตัวเข้าถึงประโยชน์และความสะดวกของแอปพลิเคชัน ThaiD ได้มากยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนทุกคนมาใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD โดยสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี ได้ทั้งระบบ Google Play และ iOS ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้าเพื่อยืนยัน หรือติดต่อขอลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้าย

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI
#Changeforgood #SDGTH #SDGlocalization #ThaiD