บิ๊กป้อม ถกบอร์ดกองทุนกีฬา ส่งเสริมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ระดับชาติ

1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 โดยผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญหลายเรื่อง และทุกเรื่องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ให้นำเสนอ กรรมการบริหารกองทุน และขอให้คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือการสนับสนุนเงินรางวัล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามวัตถุประสงค์กองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานการให้สนับสนุนการช่วยเหลือสวัสดิการกีฬาของกองทุน รายงานผลการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา การส่งเสริมหรือการสนับสนุนอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐและคณะกรรมการบริหารกองทุน การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ และจัดกิจกรรมอื่นๆ โครงการสนับสนุนกิจกรรม Sport Tourism, Sport Entertainment

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ กองทุน ดำเนินการ ตามมติและความเห็น ของคณะกรรมการ และนำนโยบาย ที่ได้ให้ไว้ ไปดำเนินการ ให้เกิดประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพสูงสุด