เรียน ป.โท โซเชียลมีเดีย ม.รังสิต การันตีด้วยความสำเร็จของรุ่น 13 สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี พร้อมคุณภาพ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ยันสามารถเรียนจบภายใน 1 ปี พร้อมคุณภาพ ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI 1 และ TCI2 ยกรุ่น
โดยสาขาวิชา Social Media Technology เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะเปลี่ยนคุณเป็น “ผู้นำแห่งโลกดิจิทัล” พร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ การวางแผนยิงโฆษณาผ่านช่องทาง Social Media ทุกแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งอาจารย์ผู้สอนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีรายได้จริงระหว่างเรียนด้วยการทดลองทำธุรกิจไปด้วย
หลักสูตร Social Media Technology เน้นการสร้างบุคลากรทางโซเชียลมีเดียให้มีศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบทางโซเชียลมีเดีย ที่มีผลกระทบต่อทางสังคม รวมถึงกฎหมายในประเทศไทย
อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา Social Media Technology มหาวิทยาลัยรังสิต คือสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี และอัดแน่นไปด้วยคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การันตีด้วยผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 และ TCI กลุ่มที่ 2 เป็นหลัก โดยรุ่น 13 เรียนจบหลักสูตรเรียบร้อย เริ่มเรียน มิถุนายน 2565 เรียนจบ พฤษภาคม 2566 รับปริญญา ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลาเรียนเพียง 1 ปี ก็ประสบความสำเร็จได้
และในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา Social Media Technology จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต หากท่านที่สนใจศึกษาต่อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 097-141-4242 Line id: @smtrsu