รองประธานวุฒิสภา นำคณะ กมธ.แรงงานและไอซีที เข้าพบ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว หารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์แรงงาน

รองประธานวุฒิสภา นำคณะ กมธ.แรงงานและไอซีที เข้าพบ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว หารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์แรงงาน

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะนำคณะกรรมาธิการการแรงงาน และคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา เข้าเยี่ยมคารวะ นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสอบถามรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นสถานการณ์ด้านแรงงานและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ณ Hongfeng Hotel เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมและคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ที่ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือด้านแรงงาน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งเสนอแนะไปยังรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งการเดินทางมาเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการทำงานของแรงงานไทยรวมทั้งส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานในฮ่องกง มาเก๊า และเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียนาเหนือนั้น และจากข้อมูลของกระทรวงแรงงานระบุว่า คนไทยที่ทำงานในฮ่องกงมีจำนวน 1,154 คน
โดยส่วนมากเป็นแรงงานทั่วไป เช่น ผู้ช่วยงานบ้าน แม่บ้าน ผู้ช่วยแม่บ้าน และรองลงมาเป็นแรงงานภาคบริการ เช่น กุ๊ก นวดแผนโบราณ พนักงานนวดสปา เป็นต้น

“การเดินทางมาครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จะได้พบปะกลุ่มแรงงานไทยในฮ่องกง เพื่อเป็นการให้กำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในขณะที่เมืองเซินเจิ้น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับต้น ๆ อย่างก้าวกระโดดของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับแรงงานมนุษย์ ที่ต้องมีการพัฒนาแรงงานมนุษย์ให้เท่าทันเทคโนโลยี อันจะเป็นแนวทางในยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยอย่างมีคุณภาพในอนาคตต่อไป พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวท้ายสุด