ประวิตร หนุนใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาศักยภาพ ทัพนักกีฬาไทย

วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting)

ที่ประชุมมีเรื่องรับทราบ รายงานความคืบหน้าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา มีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันทั้งสิ้น 38 ชนิดกีฬา 584 เหรียญทอง และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 และรับทราบรายงานผลการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

ที่ประชุมได้พิจารณา ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมดำเนินโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทย และพิจารณาขออนุมัติค่ารับรองในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือ รายงานผลการเลือกกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รายงานความคืบหน้า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้กล่าวเน้นย้ำ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของนักกีฬาให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด