ระเบิดศึกฟุตบอลประเพณี วปอ.ลีก ปี 66

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 ประกาศความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี วปอ.ลีก ประจาปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-11 มิถุนายน 2566 ณ สนามแพท สเตเดี้ยม (การท่าเรือ), สนามธันเดอร์โดมสเตเดี้ยม (เมืองทองธานี) และสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่22มีนาคม2566 เวลา14.00 นาฬิกาสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรม ราชูปภัมภ์ ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 จัดการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเพณี วปอ.ลีก ประจาปี 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีพลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท. อภิชาต ไชขะดา ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 65 และผู้แทนทีมฟุตบอล NDC1 พล.อ.ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี NDC2 พล.อ.ราชรักษ์ เรือนพืชน์ NDC3 พล.ท.อำนาจ เลิศหิรัญ วปอ. 63 พล.ต.สาละวิน อุทรักษ วปอ.64 พล.ท.เริงฤทธิ์ บัญญัติ วปอ.65 นายชูชีพ พงษ์ไชย

อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการ แถลงข่าวฯ เป็นจานวนมาก สาหรับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 มีนักศึกษาที่มีชื่อเสียงในแวดวง ต่าง ๆ เข้ารับการศึกษา อาทิ พลตารวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จากัด นายเมทนี บูรณศิริ ประธานกรรมการ บริษัท นีโน่ บราเดอร์ส จากัด นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธาน เจ้าหน้าที่สานักพัฒนาความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) นางสาวนิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอ.คอม จากัด นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) และนางสาวเกรซ มหาดารงค์กุล กรรมการบริหาร คอสโม กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สาหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี วปอ.ลีก ในอดีตนั้น จัดการแข่งขันในลักษณะฟุตบอล 4 เส้า (จานวน 4 ทีม) ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักกีฬาฟุตบอลมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้น ไป ทั้งนี้ในรุ่นเก่าที่สุดจะจัดในลักษณะเป็นทีมรวม ต่อมาในปี 2564 ได้กาหนดรูปแบบ และวิธีการจัดการ แข่งขันใหม่ โดยเพิ่มจานวนเป็น 6 ทีม แข่งในแบบพบกันหมด ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เก่า วปอ.ได้เข้ามามีส่วนร่วม มากขึ้น สาหรับการแข่งขันฯ ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประกอบด้วย ทีม วปอ.65, วปอ.64, วปอ.63, NDC1, NDC2 และNDC3มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาหลักสูตรการ ป้องกันราชอาณาจักรรุ่นต่างๆ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาฯ รวมทั้งเป็นการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมร่วมกันของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูป ภัมภ์

โดยกติกาการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จะประยุกต์ใช้กติกาการแข่งขันของฟีฟ่าให้มีความเหมาะสมกับทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ครึ่งๆ ละ 25 นาที สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จากัด จานวน เพื่อให้ทาความรู้จักกันได้มากที่สุด และสามารถลงเล่นซ้าได้ แต่ละสนามจะแข่งขันจานวน 2 คู่ (เว้นวันเปิด และวันปิด แข่งขันจานวน 3 คู่) รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยวันสุดท้ายจะเป็นการชิงชนะเลิศตามการจัดอันดับต่าง ๆ

ซึ่งจะมีการจัดพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา และพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 20.40 นาฬิกา ณ สนามแพท สเตเดี้ยม (การท่าเรือ) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีฯ