รู้จักกับคุณหมอเอ็ม แพทย์ประจำ M Vita Clinic

หมอเอ็ม หรือนายแพทย์มนตรี อุดมประเสริฐกุล แพทย์ประจำ M Vita Clinic ซึ่งเป็นคลินิกความงามครบวงจร มีความโดดเด่นด้านการดูแลผิวพรรณและศัลยกรรม ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ด้วยประสบการณ์ทางด้านความงามกว่า 16 ปี

ประวัติการศึกษา (Education)

 • จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากคณะแพทยศาสตร์ (2542-2548)
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2540-2541)

ประกาศนียบัตร (Certificate)

ปี 2022

 • Certificate of Successfully completing the Skin Radiance By BELOTERO SOFT
 • Certificate of Attendance For attending GAIN anatomy masterclass at King Chulalongkorn Memorial Hospital

ปี 2021

 • Certificate Of Authenticity Of ULTHERAPY Offer the authentic Ultherapy Micro Focused Ultrasound Lift Using The Ulthera System And DeepSEE imaging Technology
 • Certificate of Authenticity Certifies that M Vita Clinic Offers the authentic Ultherapy Micro-Focused Ultrasound Lift using the Ultera System ang DeepSEE imaging technology

ปี 2020

 • Certificate Of Completion For Successfully Completing The Rhinoplasty Webinar : “K-Beauty Rhinoplasty Techniques Using SoftxiL” Hosted By Bistool
 • Certificate of Attendance to Aesthetic Master Class “A MC MID Facial restoration workshop”
 • Certificate of Attendance “MASJ ENCHANTING EYES TREATMENT PROGRAM MIAA TRAINING WORKSHOP” An educational initiative supported by MERZ AESTHETICS
 • Certificate Confirm to notification of Bong-song Co.,Ltd that Botulinum Toxin Type A. , Hugel Toxin Brand in an authentic product from Korea which was all imported and approved for safety and quality control by Thai FDA.
 • Certificate of Attendance “THE PURE TOXIN MICRO EDITION WORKSHOP” An educational initiative supported by MERZ AESTHETICS
 • Certificate จาก บริษัท วาโย เมดิคอล จำกัด ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Rhinoplasty Course (ทฤษฎี)

ปี 2019

 • Certificate of Completion of the Fundamentals of Platelet-Rich Plasma (PRP) Therapy (Hands-on) Training Course

ปี 2018

 • Certificate of Attendance “Unlocking emotional beauty with the MD codes Hands-on Workshop” from Allergan Medical Institute

ปี 2014

 • Certificate of Completion of the Master Class Blepharoplasty by the Facial Plastic and Reconstructive Surgery of Thailand under the auspices of the Royal College of Otolaryngologists, Head and Neck Surgeons of Thailand and Thai Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery

ปี 2013

 • Certificate of Completion of the Master Class Rhinoplasty ‘All Aspects with Rhinoplasty’ by the Facial Plastic and Reconstructive Surgery of Thailand under the auspices of the Royal College of Otolaryngologists, Head and Neck Surgeons of Thailand

ปี 2012

 • Certificate of Attendance the Thread Rejuvenation Training by Klothread TR line by Dr. Haewoo Lee, MD.
 • Certificate of Attendance to the Pre-Congress Course Fillers (Intermediate & Advanced) of the International Congress of Aesthetic Dermatology
 • Certificate of Attendance to the Pre-Congress Course Botulinum toxin (Intermediate & Advanced) of the International Congress of Aesthetic Dermatology
 • Certificate of Attendance the innovative fine thread lifting and skin rejuvenation by Cosmetic Engineering
 • Certificate of the Advanced Training Course for the use of Restylane Product Range

ปี 2011

 • Certificate of the Training Course for the use of Restylane

ปี 2010

 • ได้รับ Certificate of Attendance in 2nd Dermatologic Laser practices conference from Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

ปี 2008

 • Certificate of Attendance in All about Acne conference from Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Certificate of Attendance in The Latest Advances in Dermatologic and Laser Surgery conference from Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Certificate of Intensive Course on Aesthetic Dermatology from Academy of Wellness and Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University

รางวัล (Award) (H2)

ปี 2022

 • The Gold Award for Merz German Toxin 2022 จาก Merz Aesthetics TH ผู้นำเข้า โบเยอรมัน
 • Top 100 Galderma Thailand Exclusive Clinic 2022 “M Vita Clinic” จาก Galderma Aesthetics TH ผู้นำเข้า Restylane Filler
 • GOLD AWARDS in Recognition of It’s Purchase Level 2022 จาก Allergan Aesthetics TH ผู้นำเข้า โบอเมริกา
 • Award of Appreciation 2022 การันตีใช้ผลิตภัณฑ์ Allergan โบอเมริกา แท้ จาก จาก Allergan Aesthetics TH ผู้นำเข้า โบอเมริกา
 • 1st เรื่องรักษาสิว จาก True Plook Blog
 • 1st Acne Treatment Award จาก คลินิกรักษาสิว.net
 • The BEST of Acne Treatment Beauty Awards 2022 จาก Top Thai Clinic

ปี 2021

 • Top 100 Galderma Thailand Exclusive Clinic 2021 “M Vita Clinic” จาก Galderma Aesthetics TH ผู้นำเข้า Restylane Filler
 • The Gold Award for Merz German Toxin 2021 จาก Merz Aesthetics TH ผู้นำเข้า โบเยอรมัน
 • Award of Appreciation 2021 การันตีใช้ผลิตภัณฑ์ Allergan โบอเมริกา แท้ จาก จาก Allergan Aesthetics TH ผู้นำเข้า โบอเมริกา

ปี 2019

 • Top Customer Awards Neuronox & Neuramix 2019
 • Award of Appreciation 2019 การันตีใช้ผลิตภัณฑ์ Allergan โบอเมริกา แท้ จาก จาก Allergan Aesthetics TH ผู้นำเข้า โบอเมริกา

ปี 2018

 • Award of Appreciation 2018 การันตีใช้ผลิตภัณฑ์ Allergan โบอเมริกา แท้ จาก จาก Allergan Aesthetics TH ผู้นำเข้า โบอเมริกา
 • Top Customer Awards Neuronox & Neuramix 2018

Associate Membership (H2)

Associate Membership of Facial Plastic and Reconstructive Surgery of Thailand

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.mvitaclinic.com/