บริษัทจอมธนาจำกัดบริษัทสาขาในประเทศไทยของYili Group บริจาคเงินให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

บริษัทจอมธนาจำกัดบริษัทสาขาในประเทศไทยของYili Group บริจาคเงินให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วเป็นโรงพยาบาลหลักในเขตที่บริษัทอีลี่-จอมธนา จำกัด ตั้งอยู่ตอนนี้โรงพยาบาลจำเป็นต้องขยายพื้นที่เนื่องจากประชากรในท้องถิ่นที่ให้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตั้งแต่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพในท้องถิ่นบริษัทอีลี่-จอมธนา จำกัดได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้เงินที่บริจาคจะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

นายแพทย์อภิชน จีนเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กล่าวว่าจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจำเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และท่านได้ขอบคุณบริษัทอีลี่-จอมธนา จำกัดสำหรับเงินบริจาคที่เอื้อเฟื้อให้กับทางโรงพยาบาลโดยกล่าวว่าเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปขยายห้องตรวจและหอผู้ป่วยและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 บริษัทได้เห็นภาระงานล้นมือของโรงพยาบาลในการช่วยชีวิตและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อแพทย์และพยาบาลยืนอย่างทรหดภายใต้ชุดPPE ที่รัดแน่นทุกวันพวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันทางร่างกายและจิตใจอย่างมากและต้องดูแลเอาใจใส่จากผู้คนจากทุกสาขาอาชีพบริษัทของเราสนับสนุนและให้กำลังใจโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโดยมอบชุดป้องกันและหน้ากากเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคระบาดนอกจากนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริจาคIPAD-MINI จำนวน2 เครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนนอกพื้นที่ รวมทั้งได้บริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวน3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทจอมธนาตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีประเทศไทยเป็นบริษัทไอศกรีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทในเครือของYili Group ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมในเอเชียด้วยการสนับสนุนของYili Group จอมธนาได้ปฏิบัติอย่างแข็งขันในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดปัจจุบันได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการป้องกันการแพร่ระบาดไปแล้วทั้งสิ้น4 ครั้งและได้บริจาควัสดุและผลิตภัณฑ์นมเพื่อการป้องกันโรคระบาดให้กับกระทรวงสาธารณสุขมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลปทุมธานีนอกจากนี้Yiliยังได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เช่นกิจกรรมสวัสดิการสาธารณะหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นโครงการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเฉพาะชุมชน “หนึ่งหมู่บ้าน, หนึ่งผลิตภัณฑ์” ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยความรักในปี2564 และ2565 ได้รับรางวัล “Labour Management and Welfare Excellence Award” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย

อาศัยข้อได้เปรียบชั้นนำระดับโลกของYili Group ในด้านนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการจัดการจอมธนาจึงอยู่ในแนวทางที่รวดเร็วสำหรับการพัฒนาไอศกรีมครีโมผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทติดอันดับหนึ่งในสามของตลาดไอศกรีมในประเทศไทยและได้รับรางวัล “รางวัลคุณภาพอย. ประเทศไทย” เป็นเวลาหลายปีเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้นเรื่อยๆและส่งออกไปยังสิงคโปร์มาเลเซียสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียและอีกหลายประเทศหรือหลายภูมิภาค

ในฐานะบริษัทด้านสุขภาพชั้นนำอีลี่-จอมธนา จะสนับสนุนการปรับปรุงทางการแพทย์และสุขภาพในท้องถิ่นช่วยพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพปกป้องสุขภาพของประชาชนด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพและทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับชีวิตของผู้คนและสุขภาพ