ปลัด มท.ถวายเกียรติบัตรแด่พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานถวายเกียรติบัตรแด่พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 102 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (20 ม.ค. 66) เวลา 16:30 น ที่วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายเกียรติบัตรแด่พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 102 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมพุทธศักราช 2565 ให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนวกะทุกรูปที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมอุปสมบท ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน และเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม กล่าวว่า ขออนุโมทนาท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้มีความจงรักภักดีอย่างสูงยิ่ง ที่ได้ดำริและเสนอให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งการบรรพชาอุปสมบทนี้ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นมหากุศล ที่พวกเราซึ่งเป็นพสกนิกรชาวไทย จะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพร ในทุกพระอาราม โดยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติบูชาถวายพระพรรวมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน