พิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้ง พลังงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell ภายในโรงพยาบาลวิชัยเวช

วันที่ 17 มกราคม 2566 คุณอิทธิเสฏฐ์ จอมทะรักษ์ Managing Director บริษัท Catalyst Energy จำกัด คุณกมลชนก พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ แพทย์หญิง สุนีย์ ธีรการุณวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และเภสัชกรหญิง ดร.ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้ง พลังงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell ณ ห้องประชุมวนดุรงค์วรรณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

นายอิทธิเสฏฐ์ จอมทะรักษ์ Managing Director บริษัท Catalyst Energy จำกัด กล่าวว่า การติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ภายในโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะเป็นแบบออนกริด โดยเป็นการใช้ร่วมกันระหว่างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ซึ่งระบบดังกล่าว นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต ให้กับทางโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังมุ่งเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น เพราะจะใช้พลังงานจากฟอสซิลน้อยลง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน และถ้าหากว่า สังคม ชุมชน และประเทศชาติ หันมาใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ดีขึ้นตามไปด้วย

ทางด้าน แพทย์หญิง สุนีย์ ธีรการุณวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีความสนใจในเรื่องของโซล่าเซลล์มานานแล้ว โดยนำร่องจากพื้นที่เล็กๆอย่างลานจอดรถของโรงพยาบาลก่อน เนื่องจากโซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลและประเทศชาติ อีกทั้งโรงพยาบาลเป็นสถานที่ดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชน การติดตั้งโซล่าเซลล์จะช่วยให้มีอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ ลดมลพิษ และยังส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลได้เห็นแบบอย่างในการรักษ์โลก และตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนอีกด้วย