นักลงทุนชาวญี่ปุ่น หนุน รมว.เฮ้ง สานงานต่อ ซาบซึ้งใจ!! ที่ช่วยผู้ประกอบการก้าวข้ามวิกฤตโควิด

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ กลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุนชาวญี่ปุ่นในจังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน นำโดย นางวรดา ชำนาญพืช รองประธานสภาอุตสาหกรรมฝ่ายแรงงานจังหวัดชลบุรี Mr.Masanobu OSAWA ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งในช่วงนั้นกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือนายจ้างและพี่น้องแรงงานในหลายๆ ด้าน อาทิ โครงการส่งเสริมและยกระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อลดปัญหาการว่างงาน โครงการแฟคทอรี่ แซนบ๊อก การเปิดจุดตรวจโควิดแบบประจำจุดและตรวจเชิงรุกในโรงงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกจ้างให้ภาคเอกชนยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สนับสนุนวัคซีนให้แก่ผู้ใช้แรงงาน จัดหาโรงพยาบาล Hospitel ในเครือข่ายประกันสังคม เป็นต้น ผลสัมฤทธิ์จากโครงการดังกล่าวทำให้โรงงานไม่มีการปิดตัวลง ภาคการผลิตส่งออกสูงสุดในรอบ 30 ปี ที่สำคัญทำให้ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างบริษัทญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลไทยที่ดูแลผู้ประกอบการไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียม ทำให้บริษัทสนใจเข้ามาเปิดตลาดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อวางรากฐานเพื่อความมั่นคงให้แก่พี่น้องแรงงานในอนาคต ดังนี้ อาทิ เร่งผลักดันแก้ไขกฎหมายประกันสังคม 3 ขอ ขอเลือก ขอคืน ขอกู้ จัดตั้งธนาคารเพื่อผู้ประกันตน สถาบันทางการแพทย์สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในราคาถูก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับผู้ประกันตนอีกด้วย

ด้าน Mr.Masanobu OSAWA ตำแหน่ง CEO ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจที่รัฐบาลช่วยเหลือนักลงทุน ผู้ประกอบการ และพนักงานให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้ ซึ่งรู้สึกประทับใจมาตั้งแต่รัฐบาลได้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในช่วงที่โควิดระบาด จนทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ในวันนี้จึงได้มาเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่และถือโอกาสนี้มาขอบคุณ ให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนการทำงานของท่านรัฐมนตรี ให้ท่านเข้มแข็ง และขอให้ได้สานงานของกระทรวงแรงงานต่อตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคแรงงานต่อไป