ประวิตร ห่วง ชาวสวนปาล์มสั่ง พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ ตรวจสอบชะลอรับซื้อ สอบพิรุธราคาปาล์มตก

ลุงป้อม ห่วง ชาวสวนปาล์มสั่ง บิ๊กโอ๋ ประธานอนุฯ ตรวจสอบชะลอรับซื้อ สอบพิรุธราคาปาล์มตก

12 มกราคม 2565 ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มนำ้มันแห่งชาติ (กนป.) ห่วงใยสถานการณ์ปาล์มทะลายจากสวนติดคิวรอขาย เนื่องจากโรงสกัดปาล์มและลานเทหยุดการรับซื้อ และถูกกดราคารับซื้อปาล์มทะลายอยู่ในขณะนี้ ได้รับทราบข้อมูลแล้ว จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ในฐานะประธานอนุกรรมการ เร่งตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ ปรากฎว่า กรณีโรงสกัดปาล์มน้ำมันและลานเทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ จำนวน 22 โรงงาน และพ่อค้าลานเทหยุดรับซื้อปาล์มทะลายในระยะนี้ ทำให้รถส่งปาล์มที่ออกจากสวนปาล์มติดคิว เนื่องจากมีการชะลอการรับซื้อ และถูกกดราคาอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่ ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3,900 – 4,100 รีงกิต ต่อตัน หรือคิดเป็น กก.ละ 32 บาท รวมทั้ง สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศจากจากระบบเรียลไทม์ของกรมการค้าภายใน พบว่าระดับสต๊อคในวันนี้อยู่ที่ 3.08 แสนตัน หรือ 32.2% ของความจุของแทงค์น้ำมันปาล์มทั่วประเทศ ที่มีอยู่เกือบ 500 แทงค์และจุน้ำมันปาล์มได้กว่า 9.58 แสนตัน

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พล.อ.ประวิตร ได้รับทราบบัญชีรายชื่อโรงสกัดปาล์มใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย โรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานี 7 โรง จ.กระบี่ 8 โรง จ.นครศรีธรรมราช 4 โรง จ.ตรัง 2 โรง และ จ.ชุมพร 1 โรง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในสมาคมฯ ที่รวมกลุ่มใกล้ชิดสนิทสนมกัน คาดว่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลัง ในฐานะประธาน กนป. ที่กำกับดูแลมาตรการปาล์มน้ำมันทั้งระบบ จึงได้สั่งการให้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง บูรณาการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หากพบเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมาย ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์มในขณะนี้ และ เร่งแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและสร้างการรับรู้ในการตัดปาล์มน้ำมัน และการรับซื้อของโรงงานและลานเท โดยเฉพาะ หากพบมีการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความปั่นปวน และฮั้วกดราคารับซื้อ

ทั้งนี้ปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศ กกร. ตาม พรบ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ มาตรา 24 หากพบมีการกระทำที่เข้าข่ายฐานความผิด โดยทำให้เกิดการปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าหรือบริการ ตาม มาตรา 29 มีบทกำหนดโทษจำคุกถึง 7 ปี และปรับ 1.4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายใน ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

พลเอก ประวิตร เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และให้คณะทำงานระดับจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจของชาวสวนปาล์มและผู้ประกอบการ ทั้งโรงสกัดและลานเท ที่รับซื้อให้ความร่วมมือในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์ม ทั้งนี้ ต้องให้รับซื้อปาล์มทะลายในราคาที่เป็นธรรม ตามโครงสร้างราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจตราโรงงานในพื้นที่ทุกแห่ง ตามมาตรการของ กนป. ที่กำหนดอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มที่ 18% ขึ้นไป รวมทั้ง ให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหยุดสายการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงของโรงสกัดน้ำมันปาล์มแต่ละแห่งว่าจริงหรือไม่ โดยให้หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต