ผู้ว่าฯพิจิตร บูรณาการหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบเขาพนมพา หลังถูกร้องเรียนมีการลักลอบระเบิดหินทำชาวบ้านเดือร้อนหนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร บูรณาการหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบเขาพนมพา หลังถูกร้องเรียนมีการลักลอบระเบิดหินทำชาวบ้านเดือร้อนหนัก

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายหมวดเอกพรพงษ์ ไหมแพง ชาญชัยภัครธากูร นายอำเภอวังทรายพูน กำลัง อส. ฝ่ายปกครอง – กอ.รมน.พิจิตร – ตำรวจ และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ 7 บ้านเขาพนมพา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาพนมพาที่เป็นพื้นที่ป่าไม้และเป็นเขตสงวนหวงห้าม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรผ่านเพจต่างๆว่าได้รับความเดือดร้อนจาการลักลอบระเบิดหินของนายทุนและใช้แรงงานต่างด้าว

ซึ่งจากการลงพื้นที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะในวันนี้ ต้องนั่งรถยนต์ตามเส้นทางที่แคบและเดินขึ้นเขาพนมพาอีกกว่า 300 เมตร จากการตรวจสอบไม่พบนายทุนหรือแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด พบเพียงเครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์ขุดเจาะภูเขา รวมถึงพบอุโมงค์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ขุดเป็นหลุมลึกเข้าไปในภูเขา มีประตูปิดล่ามโซ่ไว้อย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่ต้องทำการงัดเพื่อตรวจสอบ พบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะ เช่น พลั่ว ชะแลง สายไฟ พัดลมอัดอากาศ รอกไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับการขุด ซึ่งของกลางทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทรายพูน จนกว่าจะมีเจ้าทุกข์มาร้อง หากไม่มีจะทำการยึดไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า เบื้องต้นพบการกระทำความผิดจริงตามข้อร้องเรียน จึงได้เร่งทำการตรวจสอบและหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปและได้กำชับให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ฝ่ายปกครอง-ตำรวจ-ป่าไม้ ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่อีก โดยสั่งการให้ป่าไม้จังหวัดพิจิตรปิดพื้นที่เขาพนมพาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักลอบเข้าขุดเจาะภูเขาอีก รวมถึงจะได้ประชาสัมพันธ์ห้ามปรามชาวบ้านและบุคคลทั่วไป ไม่ให้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวเพราะจะมีความผิดตามพรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484

เขาพนมพา เป็นพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มีเนื้อที่ประมาณ 114 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ซึ่งตามมาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจะมีความผิดตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีกระทำความผิด เป็นเนื้อที่เกินกว่า 25 ไร่ผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท