ภูเก็ต ไข่มุกอันดามันที่แข็งแกร่ง พร้อมเป็นเจ้าภาพSpecialised Expo 2028 , Phuket Thailand

ภูเก็ต ไข่มุกอันดามันที่แข็งแกร่ง พร้อมเป็นเจ้าภาพSpecialised Expo 2028 , Phuket Thailand

จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกว่าเป็นไข่มุกอันดามันที่สวยงาม กับบทบาทใหม่ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต ทีเส็บ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลักดันให้ภูเก็ตเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการชิงสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ระดับโลกอย่าง Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” วาระแห่งชาติด้านนโยบายที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub และยังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ อีกด้วย

เส้นทางในการพัฒนาภูเก็ตจนกลายเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นต้นแบบในการนำร่องด้านการท่องเที่ยวของไทย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งเป็นรายได้หลักของคนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอันดามันโดยรอบ ในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในชุมชนและของประเทศ หรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นล่าสุด ภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ซึ่งเป็นการเกิดอุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบ 30 ปี เป็นต้น

จากวิกฤติต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นโอกาสที่ทำให้ชาวภูเก็ตมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติเหล่านั้นไปได้ และร่วมกันแก้ไขวิกฤติอย่างรวดเร็วทั้งจากภาครัฐ จ.ภูเก็ต ทีเส็บ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ช่วยผลักดันมาตรการต่าง ๆ เช่น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โครงการนำร่องเปิดประเทศที่ช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตกลับมาคึกคัก สร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทางต่างชาติอีกครั้ง ด้วยรายได้หมุนเวียนให้กับภูเก็ตกว่า 400 ล้านบาท และจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวนนักเดินทางต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย มียอดสะสมอยู่ที่ 8,206,035 คนสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวราว 281,076 ล้านบาท และตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยตลอดปี 2565 ไว้ที่ 10 ล้านคน

และอีกหนึ่งความท้าทายของชาวภูเก็ตที่จะแสดงพลังของความเข้มแข็งอีกครั้งในการร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทีเส็บและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand หากภูเก็ตได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ก็จะทำให้สาธารณูปโภคพื้นฐานภูเก็ตเปลี่ยนไป ระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมที่จะได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2570 โอกาสการสร้างงานจำนวน 113,000 อัตราที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวนนักเดินทางกว่า 4.9 ล้านคนที่มาพร้อมกับเงินหมุนเวียนในประเทศกว่า 49,000 ล้านบาท สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนและกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพิ่มมูลค่าทางเศรฐกิจของไทยและภูเก็ตให้เกิดขึ้น และนำมาซึ่งรอยยิ้มจนแก้มปริแห่งความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับมือกับทุกสถานการณ์ และพร้อมใจกันรองรับนักเดินทางต่างชาติจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรเพื่อให้รู้ว่าภูเก็ต คือไข่มุกอันดามันที่สวยงามพร้อมรับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลกด้วยเช่นกัน