รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้างเคสตึกถล่มพิษณุโลก สั่งหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่หาสาเหตุและช่วยเหลือด่วน

รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้างเคสตึกถล่มพิษณุโลก สั่งหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่หาสาเหตุและช่วยเหลือด่วน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงอุบัติเหตุอาคารก่อสร้างถล่มทำลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บ จ.พิษณุโลก สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย ย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว การเกิดอุบัติเหตุอาคารก่อสร้างถล่มทับลูกจ้างบาดเจ็บและเสียชีวิต ทันทีที่ทราบข่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน แสดงความเสียใจกับญาติ ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และห่วงใยลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเบื้องต้น พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (สสค.พิษณุโลก) ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 (ศปข.6) รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้เกิดเหตุภายในโครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) ที่ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขณะที่รถขนส่งปูนผสมเสร็จกำลังเทปูนพื้นชั้น 2 ของอาคารดังกล่าว ปรากฏว่าพื้นดินได้ทรุดตัวลง ทำให้โครงสร้างอาคารชั้น 2 ถล่มทับลูกจ้างที่ทำงานอยู่ชั้นล่างเป็นเหตุให้ลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย ผมจึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ เข้าดูแลช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ที่ญาติผู้เสียชีวิต ตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บพึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พนักงานตรวจความปลอดภัย สสค.พิษณุโลก และ ศปข.6 ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะเชิญนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน รวมถึงร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกแจ้งสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายที่พึงได้รับกับญาติผู้เสียชีวิตและลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ และจะตรวจสอบว่านายจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือไม่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 และ 1546