นายกสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ทำเนียบองคมนตรี