adapter ตอกย้ำผู้นำธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่ ชี้หมดยุคนั่งเดาผลลัพธ์แบบเดิม ส่ง “XSight” เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพโฆษณาจากการมอง อารมณ์ความรู้สึก วัดผลด้วย AI เชิงลึกถึงระดับสมอง ครั้งแรกในวงการโฆษณาไทย

  • adapter digital เปิดตัว “XSightแพลตฟอร์มวิเคราะห์ชิ้นงานโฆษณาเชิงลึกที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่าง เทคโนโลยีตรวจจับพฤติกรรมการมอง (Eye Tracking) เทคโนโลยีตรวจจับอารมณ์ความรู้สึก (Facial Expression Tracking) ประมวลผลด้วย AI เพื่อให้แบรนด์เข้าใจและยกระดับงานโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือวัดผลวิดีโอโฆษณาในปัจจุบันจะเน้นไปที่ ยอดการรับชม อัตราการกดข้าม การดูจบ การกดออก ปฏิสัมพันธ์ หรือการทำ Video Concept Test Research เป็นต้น ซึ่งยังมีมิติอีกหลากหลายที่แบรนด์และนักการตลาดไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงที่ผู้บริโภคมีต่อชิ้นงานโฆษณาได้ครบทุกมิติ นั่นจึงทำให้ XSight จะเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวได้
  • พัฒนาบนแนวคิดการนำศาสตร์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Emotional Intelligence) มาใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้แบรนด์เข้าใจ อินไซท์ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคมีระหว่างรับชมโฆษณาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เสมือนเข้าไปนั่งแสกนในสมอง

1 พฤศจิกายน 2565 : adapter digital ผู้นำแถวหน้าธุรกิจเอเจนซี่โฆษณาด้านดิจิทัลและผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดของไทย เปิดตัวโซลูชันโฆษณา XSight เครื่องมือวิเคราะห์ผลลัพธ์ของงานโฆษณาแนวใหม่ ครั้งแรกของวงการการตลาดและโฆษณาไทยที่นำเทคโนโลยี AI ตรวจจับพฤติกรรมการมอง (Eye Tracking) ตรวจจับสีหน้า อารมณ์ความรู้สึก (Facial Expression Tracking) มาทำงานร่วมกัน พร้อมประมวลผลด้วย AI นับเป็นเครื่องมือการวัดผลประสิทธิภาพของชิ้นงานวิดีโอโฆษณาที่สามารถผสานเทคโนโลยีดิจิทัล แนวคิดด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Emotional Intelligence) เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเพื่อเสริมขีดความสามารถของแบรนด์ให้สามารถเข้าใจข้อมูลเชิงลึก ทั้งปฏิกิริยา อารมณ์ ความรู้สึก และความสนใจที่ผู้ชมมีต่อการรับชมโฆษณา รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว

นายอรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อะแด็ปเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (adapter digital group) กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายหลักของ adapter คือการยกระดับและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมโฆษณาไทยด้วย Data, Innovation และ Marketing Technology (MarTech) เพราะเรามีความเชื่อว่าดิจิทัลจะช่วยให้ธุรกิจและแบรนด์สามารถขับเคลื่อนการเติบโตทั้งการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล การรับรู้ของแบรนด์และการสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าวันนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายมาเป็นเครื่องมือหลักในการทำการตลาด ตั้งแต่วิธีการสื่อสารไปจนถึงการขายสินค้า แต่ในขณะเดียวกัน วิธีการประเมินหรือการวัดผลจากกลยุทธ์ที่เราใช้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยด้วยเช่นกันเพื่อให้แบรนด์ นักการตลาดสามารถเข้าใจอินไซท์เชิงลึกของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

“นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ adapter ตัดสินใจพัฒนาและเปิดตัวโซลูชันใหม่อย่าง XSight นวัตกรรมด้านการวัดผลโฆษณาที่จะเข้ามายกระดับการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาตรวจจับความรู้สึก อารมณ์ จากสีหน้าที่ปรากฏบนใบหน้าของผู้ชมระหว่างรับชมโฆษณา ผสานเข้ากับเทคโนโลยีตรวจจับพฤติกรรมการมอง แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลลัพธ์ข้อมูลเชิงลึก อินไซท์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในสมองของผู้ชมที่มีต่อโฆษณา ซึ่งไม่ได้บอกแค่ยอดการรับชม อัตราการดูจบ ปฏิสัมพันธ์ของคนดู อัตราการกดข้าม อัตราการกดออกจากโฆษณา หรือการทำ Video Concept Test Research เหมือนเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะ XSight จะทำให้แบรนด์มองเห็นทะลุปรุโปร่ง เข้าใจทั้งจุดที่ดีและจุดที่ต้องนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อเพื่อให้การสื่อสารตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยในปัจจุบัน แบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศก็กำลังตื่นตัวในการนำ Neuroscience และ Emotional Intelligence มาใช้วัดประสิทธิภาพองงานโฆษณาเช่นกัน

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก XSight เช่น การใช้งานเพื่อระบุ “Attention Signals Score” เพื่อให้แบรนด์เข้าใจซีนที่กระตุ้นความสนใจและการรับรู้ของคนได้ดีที่สุด จากการนำค่าเฉลี่ยอารมณ์ร่วมของผู้ชมที่เกิดขึ้นระหว่างชมโฆษณา (Emotion Intensity Score) รวมเข้ากับซีนที่ผู้ชมพร้อมใจกันมองไปยัง “แบรนด์ / ผลิตภัณฑ์” ในโฆษณามากที่สุด (Visual Impact Score) ซึ่งสิ่งนี้ยังสามารถนำมาต่อยอดกับการทำโฆษณาฉบับสั้นหรือ Bumper ads1 จากซีนที่ได้รับความสนใจที่สุด (Top Attention Scene) ที่มั่นใจได้ว่าจะเป็นการคัดเลือกซีนที่ดีที่สุด

หรือการนำ XSight ไปใช้ระหว่างขั้นตอน Double Head2 เพื่อให้ได้งานโฆษณาที่มีคุณภาพ คุ้มค่าต่องบประมาณ ตอบโจทย์ทุกฝ่าย และสร้างความมั่นใจให้กับทั้งฝ่ายการตลาด ครีเอทีฟ และมีเดียมากที่สุด รวมถึงการถอดบทเรียนจากงานโฆษณาทั้งของตัวเองและคู่แข่งเพื่อยกระดับงานโฆษณาให้โดดเด่นและแตกต่างจากเดิมในทุก ๆ ครั้ง เป็นต้น

         ด้าน นาย ธีรพงศ์ นภาพฤกษ์ชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวเสริมในฐานะของการเป็นหนึ่งในแบรนด์แรก ๆ ที่ได้ใช้ XSight วิเคราะห์ข้อมูลการทำโฆษณาว่า “ข้อมูลที่ได้จาก XSight ทำให้เราเห็นถึงพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคว่ามีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อสารออกไปหรือไม่ นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การประเมินผลลัพธ์จากการทำโฆษณาตรงจุด และต่อยอดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานของทีมทั้งการตลาด ครีเอทีฟ หรือแม้แต่ทีมโปรดักชันได้เป็นอย่างดี ทำให้เราเข้าใจและทำงานได้ละเอียดแบบลงลึกได้ดีกว่าเก่า เพราะเดิมเราอาจจะมองยอดวิว ระยะเวลาการชม หรือเอนเกจเมนท์เป็นมาตรวัด แต่ adapter ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า XSight สามารถเติมเต็มช่องว่างที่แบรนด์ยังไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดียได้อย่างไร้รอยต่อ”

         นายอรรถวุฒิ กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า “ความท้าทายสูงสุดกับการทำงานโฆษณาในยุคดิจิทัลคือต้องรู้จักและเข้าใจผู้บริโภคให้มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว โดยเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย เราเชื่อว่า XSight จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งจะช่วยทั้งงานโปรดักชันให้สามารถผลิตผลงานให้ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคที่รับชม แบรนด์ที่ต้องการขายสินค้า และยังช่วยให้สามารถเรียนรู้งานโฆษณาของเราและคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้ตรงเป้าได้อย่างแม่นยำ ในฐานะผู้นำตลาดดิจิทัลเอเจนซี่ เรายังคงมีเป้าหมายการทำงานในการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญญาให้กับลูกค้าและแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับงานโฆษณาให้สอดรับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิม และสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถสูงสุดให้กับธุรกิจของแบรนด์ในโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์”

XSight พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สนใจใช้บริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://xsight.adapterdigital.com/

QR Code.jpg

(แสกนเพื่อศึกษาข้อมูล XSight เพิ่มเติม)

*****

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

Patent Pending: 2203002972

หมายเหตุ:

§  Bumper ads1 คือ โฆษณาตอนสั้นไม่เกิน 6 วินาที ส่วนใหญ่มักปรากฏเป็นวิดีโอโฆษณาก่อนรับชมคอนเทนท์หลักในช่องทางต่าง ๆ

§  Double Head2 คือ กระบวนการที่แบรนด์และเอเจนซี่ตรวจงานหลังเสร็จสิ้นขันตอนการตัดต่องานร่วมกัน

§  adapter digital group ให้ความสำคัญกับโยบายด้านข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) อย่างเคร่งครัด ซึ่งข้อมูลที่ adapter ดำเนินการจัดเก็บสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม XSight ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการทดสอบ กลุ่มตัวอย่างในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างถูกต้องทุกประการ

 

ข้อมูลประกอบเนื้อหาข่าว (Factsheet)

XSight คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวีดีโอโฆษณาเชิงลึกที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี Eye Tracking (ตรวจจับพฤติกรรมการมอง), Facial Expression Tracking (ตรวจจับสีหน้า อารมณ์ความรู้สึก) และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) พัฒนาบนแนวคิดการนำศาสตร์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Emotional Intelligence) เข้ามาใช้เพื่อให้แบรนด์เข้าใจอินไซท์ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคมีระหว่างรับชมโฆษณาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เสมือนเข้าไปนั่งแสกนในมองของพวกเขา แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ยกระดับโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อแบรนด์มากที่สุด พัฒนาขึ้นโดย adapter digital group

ฟีเจอร์หลักของ XSight

·      Eye Tracking: ตรวจจับสายตาของคนดูที่มองไปยังส่วนต่าง ๆ ในฉากหรือซีนที่ปรากฎบนวิดีโอโฆษณา เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า ในงานโฆษณาตัวนั้น ๆ คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจสิ่งใดมากที่สุด เช่น สินค้า, นักแสดง หรือเนื้อหา

·      Facial Expression Tracking: ตรวจจับอารมณ์ความรู้สึกจากการแสดงสีหน้าของคนดูระหว่างรับชมโฆษณา ซึ่งระบุได้ถึง 6 อารมณ์คือ โกรธ (Angry), เบื่อ (Disgusted), มีความสุข (Happy), เศร้า (Sad), ประหลาดใจ (Surprised) และ หวาดกลัว (Fearful)

·      สรุปข้อมูลวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการรับชมวิดีโอโฆษณาแบบละเอียด พร้อมให้แบรนด์นำไปใช้ประโยชน์ต่อทันที ตัวอย่างเช่น

o   Attention Signals Score – ซีนที่สามารถกระตุ้นความสนใจและการรับรู้ของคนได้มากที่สุด โดยต้องมีค่าเฉลี่ยอารมณ์ร่วมของผู้ชมที่เกิดขึ้นระหว่างรับชมโฆษณา (Top Emotion Intensity Scene) ผนวกกับซีนที่ผู้ชมพร้อมใจกันมองไปยัง “แบรนด์ / ผลิตภัณฑ์” ในโฆษณาที่มากที่สุด (Top Visual Impact Scene) โดยสามารถนำสิ่งนี้มาต่อยอดกับการทำโฆษณาฉบับสั้น Shorter Version หรือ Bumper ads ได้อีก

o   Visual Impact Scoreค่าคะแนนที่ระบุว่า ผู้ชมพร้อมใจกันมองไปยัง “จุดเดียวกัน” ในโฆษณามากแค่ไหน ยิ่งผู้ชมมองไปยังจุดร่วมเดียวกันสูง คะแนนส่วนนี้สูงขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างการนำไปใช้ เช่น การวัดคะแนนของการมองไปยังแบรนด์ / สินค้า และเพื่อให้สามารระบุซีนที่ตรึงความสนใจคนร่วมกันได้มากที่สุด (Top Visual Impact Scene)

o   Emotion Intensity Scoreการดูค่าเฉลี่ยอารมณ์ร่วมของผู้ชมที่เกิดขึ้นระหว่างรับชมโฆษณา เพื่อระบุช่วงเวลาที่ซีนโฆษณาทำงานกับอารมณ์ของคนมากที่สุด (Top Emotion Intensity Scene)

·      Questionnaire: การนำแบบสอบถามมาใช้ทั้งก่อนและหลังรับชมโฆษณาเพื่อให้ทราบถึงปูมหลัง และฟีดแบคของคนดูที่เกิดขึ้น

·      Calibrate: ขั้นตอนการคัดกรองและปรับพื้นฐานการคำนวณของผู้เข้าร่วมการทดสอบตามลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

 

Remark: XSight Analysis พัฒนาโดย adapter innovation ทีมนักพัฒนาของ adapter digital group ซึ่งรวบรวมผู้คนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้ง AR/VR, AI, IOT, Cloud, Data ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน มีเป้าหมายหลักในการพัฒนานวัตกรรมและ เครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับงานโฆษณาเข้าสู่โลกใหม่ด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิม และสามารถต่อยอดประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจของแบรนด์ในโลกดิจิทัลได้อย่างครบเครื่อง