TCMA เชิญร่วมแสดงพลังความพร้อมในการเสวนาขับเคลื่อนลดโลกร้อน…ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมร่วมสนุกกิจกรรม ชม แชะ แชร์# “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก”

ในภาวะที่โลกร้อนขึ้นทุกวันจนทำให้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรุนแรง  หนึ่งในตัวการสำคัญที่ คือ ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมและการกระทำที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาโลกร้อน ทุกคนต้องช่วยกันดำเนินการตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับประเทศ และระดับประชาคมโลก โอกาสนี้ TCMA (สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย)  ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงพลังความพร้อมในการเสวนาขับเคลื่อนลดโลกร้อน….ลดก๊าซเรือนกระจก…ด้วย“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 เพื่อนำไทยก้าวสู่ 2024 Thailand’s New Era of Low Carbon Cement: Hydraulic Cement ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  เวลา 15.00-16.00 น. ณ เวทีกลาง เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZY1fG0B048xM_ZMYjrY5WypKimVc_Ctum6LcMY-0k3CISrQ/viewform

ลงทะเบียนล่วงหน้า…รับของที่ระลึกทุกที่นั่ง ฟรี !!!ไม่มีค่าใช้จ่าย

พร้อม ชม…แชะ…แชร์# TCMAxวิศวกรรมแห่งชาติ2565 #TCMA_ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก #TCMA_ปูนลดโลกร้อน รับภาพเป็นที่ระลึก ฟรี !!!ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บูธ TCMA

 

ตัวคุณเองก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้ มาทำความรู้จัก “ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)” พบปะพูดคุยกับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทย พบกันที่บูธของ TCMA ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565  ระหว่างวันที่ 35 พฤศจิกายน 2565 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์