ผู้นำ 79 สหภาพยานยนต์ฯ แถลงจุดยืนหนุนลุงตู่ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ผู้นำ 79 สหภาพยานยนต์ฯ แถลงจุดยืนหนุนลุงตู่ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้นำสหภาพแรงงาน 79 แห่ง แถลงจุดยืนสนับสนุนลุงตู่ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในงานสัมมนากรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ว่า วันนี้สภาองค์การถูกจ้างแรงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสัมมนาหัวข้อ” บทบาทและนโยบายที่สำคัญของกระทรวงแรงงานในกรสว้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ใช้แรงาน” ด้วยเล็งเห็นว่า กระทรวงแรงานเป็นองค์กรหลักที่ดูแลภาคแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจและแรงาน ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงดูแลสิทธิ ผลประโยชน์ ปกป้องคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทุกระดับ สร้างความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายพวกกระผม ขอเป็นตัวแทนของพี่น้อง ผู้ใช้แรงาน ขอเป็นกำลังใจและกำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทุกนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของท่านนายกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าท่านได้ทำทุกสิ่ง ทุกอย่าง อย่างแทจริงเพื่อพี่น้อง ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ เช่นการนำพาแรงงานผ่านวิกฤตโควิด การเยียวยา การฟื้นฟูต่างๆ ที่ผ่านมาซึ่งพวกเราทราบกันดีอยู่ว่าทุกนโยบายที่ทำให้กับพี่น้องแรงงานนั้น ถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้

“เราขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะขอสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อบริหารประเทศ
ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน”