พญ. นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ จาก รมย์รวินท์ คลินิก ร่วมเป็น Moderator ในงาน Workshop ที่สถาบันสอน Allergan Medical Institute

พญ. นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ จาก รมย์รวินท์ คลินิก  ร่วมเป็น Moderator ในงาน Workshop ที่สถาบันสอน Allergan Medical Institute  จัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านหัตถการการแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่า รมย์รวินท์ คลินิก พร้อมเป็นผู้นำทางด้านหัตถการแพทย์  มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการดูแลด้านความงามและผิวพรรณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า  ณ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

#Romrawin #Forthebetteryou #Botox #โค้ชความงามส่วนตัว

 

เกี่ยวกับรมย์รวินท์

รมย์รวินท์ คลินิก ผู้นำด้านความงามสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เน้นมอบความงามอย่างเป็นธรรมชาติ (FOR THE BETTER YOU) มีวิสัยทัศน์การเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความงามอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ที่มุ่งหวังให้ดูดีและปลอดภัยด้วยการบริการที่ใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความงามที่ดีที่สุดในทุกวัน

พันธกิจ 4 ประการ คือ

·        การยกระดับการบริการด้านความงามที่ทันสมัยสะดวกสบาย

·        นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อความงามของคนไทย

·        นำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัย และปลอดภัย

·        ให้การดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดมุ่งเน้นการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเพื่อนสนิท