เนื่องในวันโกเช่ร์สากลประจำปี 2565 ซาโนฟี่ ประเทศไทย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์พร้อมพันธมิตรสำคัญ จัดงาน “20 ปี บนเส้นทางแห่งความหวัง…เสริมพลังโกเช่ร์”

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ (ที่ 4 จากซ้าย) โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ท่านประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย คุณเคว็ก หวี่ หลิง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ สเปเชียลตี้แคร์ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ร่วมกับสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ.) สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก และมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี พร้อมเครือข่ายพันธมิตรจัดงาน “20 ปี บนเส้นทางแห่งความหวังเสริมพลังโกเช่ร์เนื่องในวันโกเช่ร์สากล (International Gaucher Day) ที่ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงการรักษาโรคโกเช่ร์ (Gaucher) อย่างเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา พร้อมมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยหลายชีวิต ให้ก้าวต่อไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวการผลักดันครั้งสำคัญที่ทำเพื่อผู้ป่วยในชุมชนโรคหายาก เป็นการเฉลิมฉลองและร่วมตอกย้ำการเดินทางที่เปี่ยมไปด้วยความหวังของผู้ป่วยโกเช่ร์ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสพลังแห่งความหวังจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยโรคโกเช่ร์พร้อมครอบครัว ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.      รศ.นพ.ธันยชัย สุระ                           นายกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์

2.      คุณวิลาวรรณ พยาน้อย                    รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

3.      คุณเคว็ก หวี่ หลิง                           ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ สเปเชียลตี้แคร์ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม

4.      นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ                           โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

5.      นพ.กฤช ลี่ทองอิน                             ที่ปรึกษา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.      ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล               ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

7.      คุณวันทนา ณัฐพูลวัฒน์                    ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม

8.      คุณบุญ พุฒิพงศ์ธนโชติ                   ประธานมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี