เติมเต็มสังคม! “อธิบดีณัฐพล” ปั้นอาชีพดีพร้อม สร้างรายได้ปชชทั่วไป-กลุ่มเปราะบาง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์_อธิบดีณัฐพล ปั้นอาชีพดีพร้อม.jpg

กรุงเทพ 25 กันยายน 2565 – ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขยายผลโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น หรือ อาชีพดีพร้อม พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจาน การทำสบู่เหลว การสกรีนกระเป๋าผ้า และการทำของชำร่วย เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ถูกคุกคามทางเพศ กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับภาคครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำผู้ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการอาชีพดีพร้อม ปัจจุบันดำเนินการฝึกทักษะชีพระยะสั้นให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 340,000 ราย หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการในหลักสูตรที่ 2 3 และ 4 ต่อไป ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่าร้อยละ 54.55 มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และกว่าร้อยละ 98.14 สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66 ต่อ 4 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th