กลับมาอีกครั้ง งาน mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7   CEO บริษัทจดทะเบียน mai ร่วมพบปะผู้ลงทุนกว่า 100 บริษัท วันที่ 28 ต.ค นี้

สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดงาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 พบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน mai ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสและการเติบโตของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มาร่วมออกบูธกว่า 100 บริษัท  พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ตลาดทุนกับการพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” จากปลัดกระทรวงการคลัง เปิดมุมมองการลงทุนด้วยเสวนา “ทิศทางการลงทุนปี 2023”  จากกูรูด้านการลงทุนชั้นนำ

วันนี้ (26 ก.ย. 65) กรุงเทพฯ – สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แถลงข่าวการจัดงาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together, We are SME Role Model” ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ตลาดทุนกับการพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และมีการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “ทิศทางการลงทุนปี 2023″ จากนักวิเคราะห์     กลยุทธ์การลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ, เสวนา mai Focus สัญจร หัวข้อ “mai to the next frontier digital disruption วิกฤติ หรือโอกาส” โดย 3 ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเสวนาหัวข้อ “(หุ้น)เล็กดี พอร์ทโต” โดยเซียนหุ้น VI

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้แนะนำธุรกิจ สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่กลุ่มนักลงทุน ผู้ประกอบการหรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป และประการสำคัญซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจสมาคมคือการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิก และพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ให้เป็นต้นแบบ ธุรกิจ SME ในประเทศไทย

ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิก 188 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คือ  560,473 ล้านบาท ซึ่งสมาคมฯ มีกิจกรรมมากมายในการสร้างเครือข่าย และพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ IR in Action , คอรส์พัฒนา CFO  อีกทั้งสมาคมฯ ยังมีส่วนร่วมในโครงการ SET Social Impact Gym มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมเป็นโค้ชจิตอาสาเฉลี่ยปีละ 30 ท่าน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ Social Enterprise งานในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางตลาดหลักทรัพย์ mai และได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ งาน mai FORUM ตลอดระยะเวลา 7 ปี  และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่างาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการกลับมาจัดงานในรอบ 2 ปีนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 สะท้อนบทบาทของตลาดทุน โดยเฉพาะตลาด mai ในฐานะแหล่งระดมทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ฝ่าฟันช่วงวิกฤตด้านสาธารณสุขและกำลังเข้าสู่บททดสอบที่ท้าทายในวิกฤตการเงินโลก ที่ผ่านมาตลาด mai เติบโตโดดเด่นในภูมิภาคเห็นได้จากรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ทั้งธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจสุขภาพเข้ามาระดมทุนในตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้   งาน mai FORUM 2022 ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกเวทีในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ลงทุนให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน mai FORUM ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 ธนาคารตระหนักดีว่า ธุรกิจต่าง ๆ จะเติบโตได้นอกจากโอกาสทางการตลาด วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแล้ว แหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโต ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสำคัญกับโครงสร้างเศรษฐกิจ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารมีความยินดี และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ ให้กับเหล่าสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการสนับสนุนงาน งาน mai FORUM เพื่อส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ ประธานจัดงาน mai FORUM 2022 กล่าวถึงภาพรวมงาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7  มีบริษัทให้การตอบรับกว่า 100 บริษัท งานนี้นักลงทุนจะได้พบและพูดคุยกับ CEO ใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่พร้อมจะให้ข้อมูลกับนักลงทุน ทั้งยังมีเสวนาเกี่ยวกับการลงทุน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ทิศทางการลงทุนปี 2023 เสวนาเรื่อง mai to the next frontier “Digital disruption วิกฤติ หรือโอกาส และเจาะลึกหุ้น mai ในหัวข้อ (หุ้น)เล็กดี พอร์ตโต กับเซียนหุ้น นอกจากนี้ยังมีบูธของตลาดหลักทรัพย์ mai ที่พร้อมให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกด้วย

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงกดไลค์กดติดตามเป็นแฟนเพจของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 👉 https://www.facebook.com/maiassociationth