สมาคมวารสาร ธรรมศาสตร์ ชวนเข้าร่วมอบรม New Media-New Gen เจาะลึกการปรับตัวของสื่อวิทยุในการก้าวสู่แพลตฟอร์มใหม่

กรุงเทพฯ 26  กันยายน 2565  สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กสทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพโทรทัศน์และวิทยุรุ่นใหม่ New Media-New Gen” เพื่อเจาะทิศทางการปรับตัวของสื่อวิทยุจะไปทางไหน? จากวิทยุสู่ Platform ใหม่ ธรรมชาติของสื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงของสื่อวิทยุในสภาพการณ์ปัจจุบัน  วิทยากรโดย คุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ อดีตผู้อำนวยการฝ่าย คลื่นความคิด FM.96.5 คุณรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีสกุล อดีตผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM.107 (Met One O Seven) และ คุณณัฐวัฒน์ ไตรทิพย์พิทักษ์ Senior Content Creator คลื่นความคิด FM.96.5 ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การผลิต การดำเนินรายการวิทยุจากอดีตสู่ปัจจุบัน การผลิต Digital Radio Content Creator ในสื่อวิทยุ และการสร้าง Podcast และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ผลิตรายการ

          เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของสื่อวิทยุว่าจะเดินไปทิศทางใด และสื่อวิทยุจะยังคงอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ได้ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงภาพยนตร์กันตนา เธียเตอร์ หรือ เข้าชม Live สดผ่านทางที่ Facebook page : สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081 734 5038