ศุภนิมิตฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นระดับประเทศ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565”