เตรียมพบ Sustainability Expo 2022 ยิ่งใหญ่กระหึ่มอาเซียน! ประเดิมศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ 26 ก.ย.-2 ต.ค. นี้

‘เฟรเซอร์ส-จีซี-เอสซีจี-ไทยเบฟ-ไทยยูเนี่ยน’ จัด ‘Sustainability Expo 2022’ ยิ่งใหญ่กระหึ่มอาเซียน ประเดิมศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ 26 ก.ย.-2 ต.ค. นี้

5 องค์กรชั้นนำ ‘เฟรเซอร์ส-จีซี-เอสซีจี-ไทยเบฟ-ไทยยูเนี่ยน’ ผนึกกำลังจัดงาน ‘Sustainability Expo 2022’ 26 ก.ย.-2 ต.ค. นี้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จัดเต็มนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจด้านความยั่งยืนทุกมิติ จากกว่า 50 องค์กรเบอร์ต้นของไทยและนานาชาติ ร่วมด้วยวิทยากรกว่า 100 คนจากทั่วโลก พร้อมมาร์เก็ตเพลส รองรับมหาชนด้วยโซนอาหารและโซนเด็ก ระดมร้านค้ารวมหลายร้อยบูธ ชวนชิม-ช้อป อาหารและสินค้าด้านความยั่งยืน ตั้งเป้าแพลตฟอร์มงานด้านความยั่งยืนใหญ่สุดในอาเซียน

คณะผู้จัดงาน 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงาน ‘Sustainability Expo 2022’ หรือ ‘SX 2022’ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นงานใหญ่งานแรกของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่

SX 2022 ดำเนินการภายใต้หัวใจสำคัญ คือ ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy-SEP) ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางในการจัดงาน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

ตลอด 7 วันของ SX 2022 อัดแน่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความยั่งยืน จากองค์กรชั้นนำของไทยและระดับนานาชาติกว่า 50 องค์กร รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กว่า 100 คนจากทั่วโลก ที่มาร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มงานด้านความยั่งยืนใหญ่สุดในอาเซียน ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งไทยและต่างประเทศ เครือข่าย Thailand Supply Chain Network (TSCN) และสถาบันการศึกษา ได้มาพบปะพูดคุย ร่วมกันพัฒนาสังคมในภาพรวม พร้อมเดินหน้าเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจังต่อเนื่อง

SX 2022 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก คือ ชั้น G นิทรรศการและเวทีหลัก มี 5 โซนเด่น ได้แก่

โซน SEP Inspiration เจาะลึกหัวใจแห่งความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

โซน BETTER ME นำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนจากคนรุ่นใหม่ทุกสาขาวิชา ร่วมสัมผัสนวัตกรรมที่ดีต่อมนุษย์และโลก ทั้งด้านโภชนาการ การเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อชีวิตวิถีใหม่ พร้อมการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

โซน BETTER LIVING เสริมสร้างพฤติกรรมดีต่อโลก สร้างความใส่ใจ รับผิดชอบ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ Noah’s Ark Theatre จัดเต็มแสงสีเสียงอิ่มตาในเรือโนอาห์ยักษ์ ยานพาหนะสุดท้ายในตำนานวันสิ้นโลก

โซน BETTER COMMUNITIES นำเสนอการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสังคมสมดุลใหม่ อัพเดทเทรนด์แห่งอนาคต ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกทุกมิติ อาทิ Green Space, Smart City, Creative Economy และ EV Park

โซน Planet Possible at SX Grand Plenary Hall : Immersive Experience Pavilion พื้นที่จัดฉายภาพยนตร์สุดอลังการ จาก National Geographic พร้อมพาไปพบประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า โลกต้องการอะไร

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจบนเวที โดยแต่ละวันมีธีมที่แตกต่างกันไป ทั้ง Collaboration, Community, Climate, Health & Well-being เป็นต้น ให้ทุกคนเข้าฟังตามความสนใจ

ส่วนที่สอง คือ ชั้น LG มาร์เก็ตเพลส โซนอาหาร และโซนเด็ก จัดเต็มร้านค้ารวมหลายร้อยบูธ ชวนชิม-ช้อป อาหารและสินค้าด้านความยั่งยืน

SX Marketplace รวบรวมสินค้าด้านความยั่งยืน โดยแบ่งเป็นโซนที่ 1 ‘พอเพียง’ เน้นสินค้าชุมชน โซนที่ 2 ‘ยั่งยืน’ เน้นสินค้างานดีไซน์ และโซนที่ 3 ‘เพื่อโลก’ เน้นสินค้านวัตกรรม

SX Food Festival รวมความอร่อยนานาชาติไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป

PLANET KIDS จักรวาล คิดส์เพื่อโลก สวนสนุกสำหรับเด็ก แฝงความรู้ด้านความยั่งยืน

ไฮไลท์ของ SX 2022 ยังอยู่ที่การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของ 22 มูลนิธิและองค์กรการกุศล จัด ‘โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อ ๒๒ องค์กรการกุศล)’ โดยรายได้จากการประมูล แต่ละมูลนิธิและองค์กรจะนำไปก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตนต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั้งหมด ประกอบด้วย 1. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. ไตรโครงการ ประกอบด้วย 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 5. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 6. มูลนิธิชัยพัฒนา 7. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 9. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 10. มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 11. ศิริราชมูลนิธิ 12. มูลนิธิรามาธิบดี

13. มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 14. มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 15. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 16. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17. มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 18. มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 19. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 20. สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์ 21. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 22. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องการร่วมการประมูล ‘กล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อ ๒๒ องค์กรการกุศล)’ สามารถติดต่อและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมได้ที่มูลนิธิทั้ง 22 มูลนิธิ หรือขอแคตาล็อกจาก Christie’s และกรอกแบบฟอร์ม Written Bid Form พร้อมแจ้งเจตจำนงเข้าร่วมงานประมูลในวันที่ 30 กันยายน 2565 จากนั้นทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อเชิญเข้าร่วมประมูลต่อไป

SX 2022 จัดระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์สาธารณะ รถยนต์ส่วนตัว โดยศูนย์ฯ สิริกิติ์มีที่จอดรถรองรับกว่า 2,000 คัน หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 3 รวมทั้งเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา ซึ่งจะมีรถรับส่งระหว่างสถานีนานา-ศูนย์ฯ สิริกิติ์

ติดตามรายละเอียดงาน SX 2022 เพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo/ และเว็บไซต์ https://sustainabilityexpo.com/2022/home.php