ข่าวดี อุตสาหกรรมกระดาษ เยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ สหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษอาเซียน ร่วมสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานสำคัญ Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกของไทย พร้อมนำทัพสมาชิกทั่วโลกร่วมงาน

ประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ขึ้นแท่นตลาดผลิตภัณฑ์กระดาษใหญ่ที่สุดของโลก ด้านสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน เตรียมนำทัพสมาชิกทั่วโลกร่วมจัดแสดงสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี พร้อมประชุมสัมมนาครั้งสำคัญ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 สถานที่ใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

นายจ่อ มิน (Mr. Kyaw Min)  ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน (Federation of ASEAN Pulp and Paper Industries : FAPPI) กล่าวว่า แนวโน้มของอุตสาหกรรมกระดาษโลกยังอยู่ในทิศทางที่มีการขยายตัวและเติบโตได้ ซึ่งสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยผลักดันให้ความต้องการผลิตภัณฑ์จากกระดาษมีสูงขึ้น รวมถึงนโยบายเลิก ลด และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสำคัญ กระดาษจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ที่ต้องสอดรับกับนโยบายด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 เป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมกระดาษโลก โดยเฉพาะล่าสุดกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมกระดาษมากที่สุด ดังนั้นทางสหพันธ์ฯ จึงได้มีการเชิญชวนให้สมาชิกของสมาคม ทั้งจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ รวมถึงกลุ่มสมาชิกจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกที่สนใจให้เข้ามาร่วมงาน เยี่ยมชมงาน พร้อมกันนั้นทางสหพันธ์ฯ ยังได้มีการจัดสัมมนาสำคัญขึ้นภายในงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งนี้อีกด้วย

นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย (The Thai Pulp and Paper Industries Association ; TPPIA) ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ให้ความเห็นในการจัดงาน “Tissue & Paper Bangkok 2022”  ครั้งนี้ว่าเป็นที่น่ายินดีที่มีการจัดงานใหญ่ในระดับภูมิภาค มาจัดงานครั้งนี้ในประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยนั้น นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ เป็นหนึ่งในไม่กี่อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับการปลูกป่า ผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตกระดาษและการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการส่งออกของประเทศ อีกทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมฯ จะส่งผลต่อความมั่งคั่งของคนในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

         อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเป็นอุตสาหกรรมฯ ที่สอดรับกับวาระแห่งชาติ “BCG (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) เรามีการนำเศษกระดาษกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต         เป็นอุตสาหกรรมฯ ที่มีการรีไซเคิลได้ 100% นับเป็นอุตสาหกรรม “Green Industry” อย่างแท้จริง ประกอบกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการตลาดแบบ “E-Commerce” ส่งผลให้อุตสาหกรรมฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

             งาน “Tissue & Paper Bangkok 2022” มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจาก Suppliers ในอุตสาหกรรม และสมาคมฯ ก็ร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วย โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากบริษัทสมาชิกฯ และการจำหน่ายหนังสือ “TPPIA Directory 2023-2025” เล่มใหม่ล่าสุด ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในงานนี้ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีงานสัมมนาให้ความรู้ “Senior Management Symposium” โดยผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมฯ และ “Technical Seminar” งานสัมมาให้ความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตที่น่าสนใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจทั่วไป 

        ด้านนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานฯ  กล่าวว่า งาน Tissue & Paper Bangkok 2022 แม้จะเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย แต่ถือว่ามีความพร้อมอย่างมาก ทั้งจากความร่วมมือของสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมกระดาษทั้งไทยและนานาชาติ ซึ่งนอกจากทั้ง 2 สมาคม คือ สหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน (Federation of ASEAN Pulp and Paper Industries : FAPPI) และสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น Indian Agro & Recycled Paper Mills Association (IARPMA) จากประเทศอินเดีย  Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จากประเทศไทย Myanmar Pulp And Paper Industry Association (MPPIA) จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ฯลฯ มาร่วมในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย

          ส่วนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกก็มีการตอบรับที่ดีอย่างมาก และพร้อมแล้วที่จะเดินทางมาร่วมจัดแสดงงานและร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาสำคัญต่างๆ ภายในงาน โดยขณะนี้มีบริษัทที่ยื่นความจำนงเข้าร่วมงานแล้วกว่า 100 แบรนด์ จากทุกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระดาษ อาทิ กลุ่มซัพพลายเออร์และผู้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ระบบอัตโนมัติ โลจิสติกส์ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่ายในเยื่อกระดาษ กระดาษ เนื้อเยื่อ บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทำให้คาดว่าการจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 จะประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างความร่วมมือให้แก่ผู้ประกอบการกระดาษไทยและนานาชาติได้อย่างแน่นอน       

          Tissue & Paper Bangkok 2022 จัดควบคู่กับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 (ASEW2022) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติ ครอบคลุมด้านพลังงานทดแทนการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน  งาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางชั้นนำด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีแนวคิดในการจัดงานเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงเช่นเดียวกัน

ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tissueandpapershow.com หรือ โทร 02-0360500