มูลนิธิซิตี้ ร่วม มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกาศความสำเร็จ โครงการปั้นเด็กไทยสู่ผู้ประกอบการดิจิทัล

กรุงเทพฯ  –  มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนมูลนิธิซิตี้ (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คนกลาง) และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมงานประกาศความสำเร็จโครงการอบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Citi-Kenan Micro and SME Academy for Digital Youth) เวทีการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิด Pathway to Progress ของ “มูลนิธิซิตี้” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน ผ่านการทำงานการให้ความรู้ทางการเงินและการตลาดออนไลน์ พร้อมบ่มเพาะพื้นฐานความคิดแบบผู้ประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งให้กลุ่มเยาวชนสามารถสร้างอนาคตที่ปรารถนาได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

###

รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

2.มร.ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

3.นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

5.มร.ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

 

เกี่ยวกับ มูลนิธิซิตี

มูลนิธิซิตี้ มีบทบาทในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงาน ที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ที่ www.citifoundation.com

เกี่ยวกับ “ซิตี้”

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th | เฟซบุ๊ก: Citi Thailand  | LINE: Citi Thailand