WICHIEN WORK !….

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่สนามฟุตบอลรีพับพลิบ ย่านหัวหมาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายกเบอร์ 3 และกรรมการสภาทนายความเบอร์ 23-44 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล เพื่อหาเงินสมทบทุน และเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้คนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อน “บ้านรื่นสุข”จังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันโดยนายทศพล ต้นจารย์ ซึ่งมีทนายความจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าวนี้ด้วย
#ไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกัน