พม. ร่วมกับเพจ because we care จัดทำโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “๙๐ พรรษาพระพันปีหลวง”

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลครบรอบ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเพจ because we care ได้ริเริ่มจัดทำโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “๙๐ พรรษาพระพันปีหลวง” ขึ้น จุดประสงค์เพื่อนำเสนอบทเพลงที่เป็นเรื่องราวอันซาบซึ้งน่าประทับใจและเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระองค์ท่าน จำนวน ๘ บทเพลง ซึ่งได้ทำการสร้างสรรค์โดยทีมงานนักประพันธ์เพลงนำโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีปี ๒๕๖๐ และร่วมขับร้องโดยกลุ่มศิลปินนักร้องที่เคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระพันปีหลวงฯ นำโดยพันเอกนายแพทย์วิภู กำเนิดดี

ผลงานเพลงของโครงการ “๙๐ พรรษา พระพันปีหลวง” ทั้ง ๘ บทเพลงนี้ จะถูกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อทางอินเตอร์เน็ตภายในปีนี้ โดยจะเริ่มเผยแพร่ก่อน ๒ เพลง ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ประกอบด้วยเพลง “สุดหัวใจ” ประพันธ์โดย ศรีจิตรา นานานุกูล เรียบเรียงดนตรีโดย รัฐกรณ์ โกมล ขับร้องโดย กันยารัตน์ กุยสุวรรณ และเพลง “เพลงไหมแพรวา” ประพันธ์โดย ภาณุ เทศะศิริ เรียบเรียงดนตรีโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ขับร้องโดย ดลชัย บุณยรัตเวช