วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control) เผยเคล็ดลับบริหารต้นทุนร้านอาหารอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022

การบริหารงานร้านอาหารและภัตตาคารให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะต้องมีความโดดเด่นในด้านรสชาติอาหาร สถานที่ และการบริการแล้ว การบริหารจัดการภายใน และการควบคุมต้นทุนในด้านอาหาร และเครื่องดื่มก็เป็นหนึ่งในหัวใจของความสำเร็จที่ผู้ประกอบการ และผู้บริหารร้านไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี จึงร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control) ขึ้น ในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 (Food & Hospitality Thailand 2022) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร มยุรี ผู้อำนวยการสำนักงานแผนและพัฒนาอาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้มีความชำนาญด้านการควบคุมต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่มมาให้ความรู้ และแนะนำเคล็ดลับการบริหารต้นทุนร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย  สัดส่วนของต้นทุน  การคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  การวิเคราะห์รายการอาหาร  การวางแผน  การปรับปรุงรายการอาหาร  การควบคุมการจัดซื้อ    การควบคุมการรับวัตถุดิบ  การควบคุมการจัดเก็บ  การควบคุมการผลิตและการเสิร์ฟ  สรุปโครงสร้างการควบคุมในระบบปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับการอบรมครั้งนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการภัตตาคารหรือร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนในการคำนวณ และควบคุมต้นทุนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบว่าต้นทุนที่จะต้องนำมาคำนวณในราคาขายมีอะไรบ้าง ต้องคำนวณต้นทุนแต่ละชนิดอย่างไร ควรจะตั้งราคาขายเท่าไหร่จึงจะสามารถขายได้ และมีกำไรตามที่ต้องการ

การจัดอบรมหลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022  โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรม 1,990 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3Slh5Uy  โทร 02-721-8469-70  (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)