WICHIEN WORK !…เปิดทำการแข่งขันแบดมินตัน Lawyers Badminton Cup 2022

รณรงค์ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายกเบอร์ 3 และกรรมการสภาทนายความเบอร์ 23-44

เปิดทำการแข่งขันแบดมินตัน Lawyers Badminton Cup 2022 ที่สนาม Silver Star Badminton ย่านประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมนี้ ยังส่งเสริมให้ทนายได้มาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและรณรงค์ให้ทนายทั่วประเทศมาลงคะแนนเลือกตั้งนายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความในวันที่28สิงหาคม 2565โดยพร้อมเพรียงกัน

#ขอบพระคุณชมรมแบดมินตันทนายความ #ไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกัน